Семинар за рачунарство и примењену математику, 5. децембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 5. децембра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Емилија Кисић, Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду

Наслов предавања: ПРИМЕНА Т2 КОНТРОЛНИХ ДИЈАГРАМА И СКРИВЕНИХ МАРКОВЉЕВИХ МОДЕЛА НА ПРЕДИКТИВНО ОДРЖАВАЊЕ ТЕХНИЧКИХ СИСТЕМА

Апстракт:
На овом предавању биће приказана иновативна техника предиктивног одржавања са циљем истицања предности предиктивног одржавања у односу на планирано одржавање. Предложени алгоритам примењен је на конкретан проблем који се јавља планираним одржавањем ударних плоча млинова које мељу угаљ у подсистему за млевење угља у термоелектрани “ТЕКО”, Костолац, Србија. Планираним одржавањем предвиђа се замена ударних плоча након одређеног броја радних сати, међутим у зависности од квалитета угља и саме ударне плоче ова замена је некад потребна раније или касније. Последице оваквог одржавања су велики материјални губици који настају због честог превременог заустављања целог подсистема за млевење угља, као и могућност да отказ наступи пре замене. Иновативност предложеног алгоритма заснива се на избору технике прогнозе отказа. Применом предложене методе добија се информација у ком стању се ударне плоче налазе.

детаљније

КГТА семинар, 4. децембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у понедељак, 4. децембра 2017, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 13 часова. У оквиру овог састанка биће одржана два предавања.

Прво предавање

Предавач: Петар Павешић, Математички факултет, Љубљана

Наслов предавања: МИНИМАЛНЕ ТРИАНГУЛАЦИЈЕ И ДОБРИ ПОКРИВАЧИ

Апстракт:
A classical problem in combinatorial geometry is to determine minimal triangulations of triangulable spaces, the most interesting case being the triangulations of closed manifolds. We will relate this question to the concept of covering type of a space which is a new homotopy invariant that was recently introduced by Karoubi and Weibel. Our main results are estimates of the covering type based on the Lusternik-Schnirelmann category and the cohomology ring. This is joint work with D. Govc and W. Marzantowicz

Друго предавање

Предавач: Нежа Мрамор - Коста, Факултет за рачунарство, Љубљана

Наслов предавања: SIMPLICIAL TOPOLOGICAL COMPLEXITY - TOWARDS A TOPOLOGICAL ALGORITHM FOR MOTION PLANING

Апстракт:
Topological complexity is a relatively new invariant of topological spaces that was introduced with the goal to provide a topological sound approach to motion planning of robots and other mechanical devices. Topological space are not a practical category for devising algorithms and specific implementations, though, therefore a reasonable step towards practically implementable algorithms is to define these concepts in the context of simplicial complexes. In the talk we will describe two recent approaches to simplicial topological complexity, as well as the idea behind an implementable algorithm for a motion planning algorithm, and discuss its efficiency and complexity.

детаљније

Геометрија, образовање и визуализација са применама, 30. новембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 30. новембра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17 часова.

Предавач: Јелена Станковић, Учитељски факултет

Наслов предавања: NEW COSMOLOGICAL SOLUTIONS IN NONLOCAL MODIFIED GRAVITY

Апстракт:
We consider model of nonlocal gravity, given by the following action $S =\frac{1}{16 \pi G} \int \sqrt{R-2\Lambda} F(\Box) \sqrt{R-2\Lambda}\sqrt{-g} d^{4}x $, where $R$ is Ricci scalar curvature, $\Lambda $ cosmological constant and $ F(\Box)=1+\sum_{n =1}^{\infty} f_{n} \Box^{n}$. The corresponding Einstein equations of motion are derived and presented. We will solve equations of motion and get some cosmological solutions.

детаљније

IAESTE конкурс - стручна пракса у иностранству у току 2018. године, пријава до 15.12.2017.

Расписан је IAESTE конкурс за стручну праксу и усавршавање у иностранству у току 2018. године.

Више детаља, услове конкурса и он-лајн пријаву можете пронаћи на сајту: http://www.iaeste.ac.rs

Конкурс траје до 15.12.2017. године.

НАПОМЕНА:
За студенте који имају могућност да преко Студентских сервиса својих факултета обезбеде списак положених испита са оценама, неће бити потребно да, приликом верификације пријаве у канцеларији IAESTE-а, достављају уверења о положеним испитима.

Текст конкурса

детаљније

Апроксимације и израчунавања, теорија и примене, 30.11 - 02.12.2017.

Одељење за математику, физику и гео-науке САНУ има част да Вас позове да присуствујете међународном научном скупу Апроксимације и израчунавања - теорија и примене, који се одржава од 30. новембра до 2. децембра 2017. поводом деведесетог рођендана професора Волтера Гаучија.

Свечано отварање одржаће се у четвртак 30. новембра 2017. године у 10 сати у свечаној сали САНУ, Кнез Михаилова 35/II.

Програм скупа

детаљније

Вероватносне логике, 30. новембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 30. новембра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 15 часова.

Предавач: Милош Миловановић

Наслов предавања: ДИНАМИЧКИ ИДЕНТИТЕТ БРАУВЕРОГ КОНТИНУУМА

Апстракт:
Брауверов интуиционизам разматрамо у појмовима физике комплексних система налазећи да његов динамички аспект одговара присуству временског оператора који је седамдесетих година прошлог века увео Ilya Prigogine. Примењена на заснивање континуума, назначена аналогија разоткрива статистички приступ овом проблему доводећи до модела који примену налазе у обради сигнала и фракталној геометрији.

детаљније

Презентација Виртуелне библиотеке Математичког факултета: Од идеје до 4000. наслова, 14.12.2017.

14. децембра 2017. године у 18 сати у просторијама Удружења Милутин Миланковић, Поп Лукина 1Б, одржаће се презентација Виртуелне библиотеке Математичког факултета Универзитета у Београду, "Од идеје до 4000. наслова".

Позивамо све заинтересоване да присуствују презентацији.

детаљније

Обележавање јубилеја VNS-методе: 20 година од објављивања првог рада, 28. новембар 2017.

Метода променљивих околина (енгл. Variable Neighborhood Search, VNS) настала је деведесетих година прошлог века у истраживачком центру GERAD у Монтреалу. Први рад у часопису везан за VNS  Н. Младеновић, П. Хансен (1997), Variable neighborhood search, Computers and Operations Research, 24 (11):1097–1100. doi:10.1016/с0305-0548(97)00031-2  цитиран је преко 3000 пута. Од тада је ова метода успешно примењивана на многе проблеме комбинаторне и континуалне оптимизације. Бројне су и њене модификације, као и хибридизације са другим методама.

Састанак семинара за рачунарство и примењену математику посвећен јубилеју VNS методе биће одржан у уторак, 28. новембра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

О развоју и применама VNS-а, као и о истраживачима који су у томе учествовали, у свету и у Србији, говориће један од њених аутора, проф. Ненад Младеновић.

Најава и апстракт предавања

детаљније

Семинар за механику, 29. новембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 29. новембра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Иван Шестак, Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: ЕГЗИСТЕНЦИЈА РЕШЕЊА ЗА АПСТРАКТНУ ЕЛИПТИЧКУ ХЕМИВАРИЈАЦИОНУ НЕЈЕДНАКОСТ

Апстракт:
Широка класа задатака, нпр. у механици чврстог тела, има варијациону формулацију у облику хемиваријационих неједначина. Један такав пример би био задатак с трењем, које је представљено у облику немонотоне и вишезначне функције. За такве задатке биће разматрана егзистенција решења.

детаљније

Математички методи механике, 29. новембар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 29. новембра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14 часова.

Предавачи: Божидар Јовановић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: ПРАМЕНОВИ И ЛИНИЈСКА РАСТОЈАЊА

Апстракт:
У питању је предавање у оквиру специјалног курса "Алгебарске криве и примене у класичној механици".

детаљнијеВести и дешавања


Активности на семинарима

све вести