Одељење за механику, 17. мај 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 17. маја 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Милован Шуваков, Институт за физику у Земуну

Наслов предавања: ПЕРИОДИЧНА РЕШЕЊА РАВАНСКОГ ПРОБЛЕМА ТРИ ТЕЛА КОЈА ИНТЕРАГУЈУ ЈАКИМ ПОТЕНЦИЈАЛОМ

Апстракт: У оквиру предавања, биће приказани резултати нумеричких метода за одређивање периодичних решења раванског проблема три тела исте масе са нултим моментом импулса која интерагују тзв. јаким потенцијалом (1/r^2). Фазни простор у коме је могуће дефинисати овај динамички систем је шестодимензиони. Додатни услови које задовољавају периодична решења дефинишу тродимензионални подпростор фазног простора у коме се до на скалирање налазе сва периодична решења. Биће коришћен динамички систем дефинисан у овом подпростору као оквир за нумеричку методу којом се траже периодична решења. Биће приказана ова нумеричка метода, као и нека пронађена решења.

детаљније

Семинар за рачунарство и примењену математику, 16. мај 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 16. маја 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Александар Савић, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: ПРОБЛЕМ ОДРЕЂИВАЊА ПОЛИТИЧКИХ ИЗБОРНИХ ЈЕДИНИЦА

Апстракт: Дефиниција проблема одређивања изборних јединица (political districting) и поделе политичке територије сходно томе. Демократски принципи који се захтевају. Злоупотребе ради остваривања победе на изборима (gerrymandering). Математичке формулације и проблеми дефинисања критеријума ради одређивања изборних јединица. Различити приступи решавању овог проблема. Примери математичких модела и неких од хеуристика.

детаљније

КГТА семинар, 16. мај 2017.

Наредни састанак КГТА семинара биће одржан у уторак, 16. маја 2017. у сали 844 Математичког факултета са почетком у 14 часова.

Предавачи: Синиша Врећица и Раде Живаљевић

Наслов предавања: НОВОСТИ ИЗ ТОПОЛОШКЕ КОМБИНАТОРИКЕ

Апстракт: Ово је прегледно предавање у коме ће бити приказани новији резултати и отворени проблеми везани за теореме о комбинаторици конвексних скупова (Tverberg-van Kampen-Flores), теореме о фер расподелама (rental harmony), теоремема Кнастера-Куратовског-Мазуркиевича (KKM), итд.

детаљније

М3 - Мај месец математике, 10-31.05.2017.

Мај месец математике је ове године посвећен вероватноћи и носи назив ”Математика, моја шанса”.

Догађаји посвећени математици одвијају се истовремено у више од 20 градова у Србији, кроз гостовања шест великана математике у првом међународном, математичком шоу програму организованом у Србији, кроз вишенедељне изложбе у градским галеријама, поставке на улицама и шеталиштима, програме у школама, предавања и радионице у новоотвореном Научном клубу у Београду, као и у свим научним клубовима широм Србије.

http://m3.cpn.rs/

Посебно вас позивамо да посетите предавања која ће се одржати на Математичком факултету:

ПОНЕДЕЉАК, 15. МАЈ
11.00 - 12.00
ПРЕДАВАЊЕ
Exploding dots
Џејмс Тентон, чувени светски математичар и популаризатор математике
Математички факултет, сала 710 (зборница)

СРЕДА, 17. МАЈ
17:00 - 18:30
ПРЕДАВАЊЕ
Patterns and Predictions
Колин Рајт, ирски математичар, у свету популаризатора науке чувен по предавању о жонглирању
Математички факултет, сала 710 (зборница)

Детаљан програм:

http://m3.cpn.rs/wp-content/uploads/2017/05/m3programnovi.pdf

детаљније

Вероватносне логике, 10. мај 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 10. маја 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Радош Бакић

Наслов предавања: СРПСКИ ЈЕЗИК-ЈЕДАН ПОГЛЕД У ПРОШЛОСТ

Апстракт: Тема предавања је етимологија речи "јагње" и са њом повезаних речи. Тако на пример, поред других веза биће објашњена и веза ове речи и речи "Египат".

детаљније

Семинар Катедре за рачунарство и информатику, 11. мај 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 11. маја 2017. у сали 718 Математичког факултета са почетком у 18:15 часова. У оквиру овог састанка планирана су два предавања.

Проф. Dan Komosny са Универзитета за Технологију из Брна, представиће међународни истраживачки пројекат под називом "Planetary-Scale Laboratory PlanetLab for Internet Research", који за циљ има развој нових технологија у областима дистрибуираних система.

Друго излагање ће одржати Иван Чукић, у оквиру којег ће представити предлог пријаве теме своје докторске дисертације: "Функционално и императивно реактивно програмирање употребом генерализације монаде наставка у програмском језику C++".

Више детаља у може се пронаћи на страници: http://computing.matf.bg.ac.rs

детаљније

Одељење за математику, 12. мај 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 12. маја 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Бобан Величковић, Department of Mathematics, University of Paris VII

Наслов и апстракт предавања биће накнадно објављени.

детаљније

Семинар из астрономије и астрофизике, 9. мај 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 9. маја 2017. у сали 809 Математичког факултета са почетком у 18 часова.

Предавач: Милан Стојановић, истраживач сарадник, Астрономска опсерваторија Београд

Наслов предавања: ЈЕДАН НОВИ ПОГЛЕД НА КРЕТАЊЕ ЗВЕЗДА ТАНКОГ ДИСКА ИЗ СУНЧЕВЕ ОКОЛИНЕ

Апстракт: Епицикличне учестаности у равни Млечног пута и нормално на њу и угаона брзина за Сунчев положај су повезани са потенцијалом за исти положај до његових извода другог реда. Оне се могу употребити за испитивање облика потенцијала на основу узорака сачињених од звезда диска. Према епицикличном моделу првог реда компоненте брзине дуж радијуса и нормале пружају коректну информацију о епицикличним учестаностима у равни и нормално на њу. У оквиру општијег модела, када се узима у обзир асиметрично заношење (енгл. drift), дисперзије брзине ротације заједно са својим разликама дају добро слагање у вези угаоне брзине за положај Сунца. Сагласност резултата показује да се овај нови метод заснован на расподели ексцентричности може користити у проучавању звездане кинематике.

детаљније

Семинар за рачунарство и примењену математику, 9. мај 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 9. маја 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Војкан Васковић, Висока школа за пословну економију и предузетништво

Наслов предавања: КРИПТОВАЛУТЕ

Апстракт: Од пре пар година у јавности, а посебно међу Интернет корисницима често се чују информације о биткоину (енгл. Bitcoin) који је крипто валута, протокол и софтвер. То је једна од првих имплементација оваквог "новца" која је за кратко време постигла фасцинантан успех. Биткоин је осмишљен на основу идеје о новом облику новца који користи криптографију у контроли његовог стварања и обављања трансакција. Интересантно је приметити да се не ослања ни на једну централну власт а његово стварање је аутоматизовано и генерише се на серверима који се још називају "рудари" (енгл. bitcoin miners). Њихов основни задатак је да потврђују стварање овог "новца" додавањем кода децентрализованој евиденцији која се повремено ажурира и архивира. Покретање и употреба крипто валуте овог типа отвара читав низ питања, пре свега, ко контролише издавње и масу новца у оптицају, да ли је ово стварно новац који завређује пажњу или још једна од многих превара у домену пословања на Интернету. Оно што посебно забрињава је масовно отварање нових система плаћања заснованих на идеји крипто валута.

детаљније

КГТА семинар, 9. мај 2017.

Наредни састанак КГТА семинара биће одржан у уторак, 9. маја 2017. у сали 844 Математичког факултета са почетком у 14 часова.

Тема семинара: НОВОСТИ ИЗ ПРИМЕЊЕНЕ И РАЧУНАРСКЕ ТОПОЛОГИЈЕ

детаљнијеВести и дешавања


Активности на семинарима

све вести