Астрономија и астрофизика

Мастер академске студије студијског програма Астрономија и астрофизика

  • Дужина студија: 1 година (2 семестра)       
  • Укупан број ЕСПБ: 60
  • Након завршетка мастер академских студија стиче се академски назив Мастер астроном.
  • Овај студијски програм се примењује од школске 2022/23. године.
  • Студијски програм из претходне акредитације можете да видите овде.
  • Детаљније о студијском програму Астрономија и астрофизика на мастер академским студијама можете погледати овде.

Програми студија:


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести