Геометрија, образовање и визуализација са применама, 3. мај 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 3. маја 2018. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17:15 часова.

Предавач: Ленка Главаш, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: УТИЦАЈ НЕДОСТАЈУЋИХ ПОДАТАКА НА АСИМПТОТСКО ПОНАШАЊЕ МАКСИМУМА СТАЦИОНАРНОГ НИЗА

Детаљније: У многим истраживањима срећу се некомплетни подаци. Основно теоријско питање је који део информација је сачуван у њима. Са становишта теорије екстремних вредности задатак од интереса је проучавање асимптотског заједничког понашања максимума комплетних и некомплетних узорака.

У овом предавању прво ће бити приказани најзначајнији резултати у вези са овим задатком за стационарне случајне низове који задовољавају услове слабе зависности. Затим ће акценат бити на новим резултатима за екстремални гранични проблем некомплетних узорака из стационарног случајног низа за који није задовољен један од услова слабе зависности. Предавање је базирано на заједничким радовима са П. Младеновићем и Г. Самородницким.

детаљније

Списак тема мастер радова одобрених на 351. седници ННВ одржаној 20.04.2018.

Детаљније

детаљније

Обавештење о нерадним данима, 01. и 02.05.2018.

Према календару активности Математичког факултета, као и према Закону о државним и другим празницима у Републици Србији, нерадни дани су уторак 1. и среда 2. мај 2018. године.

Такође, подсећамо да је, према Календару  активности, понедељак 30. април ненаставни дан на Математичком факултету.

детаљније

Геометрија, образовање и визуализација са применама, 26. април 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 26. априла 2018. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17:15 часова.

Предавач: Драган Ђокић, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: РАСПОДЕЛА УГЛОВА ПРИДРУЖЕНИХ ИНДЕФИНИТНИМ ЦЕЛОБРОЈНИМ БИНАРНИМ КВАДРАТНИМ ФОРМАМА

Детаљније: Свакој индефинитној целобројној бинарној квадратној форми Q можемо придружити геодезијску у хиперболичкој полуравни која спаја корене квадратне једначине Q(x,1). Биће представљена асимптотска расподела (када дискриминанта тежи у бесконачност) углова између тих геодезијских и једне фиксиране геодезијске која сече све њих. Доказ ове теореме користи технике теорије бројева, посебно оцене за суме Вејлових сума.

детаљније

Одељење за математику, 27. април 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 27. априла 2018. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Небојша Икодиновић, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: МЕТРИЧКЕ СТРУКТУРЕ И ЛОГИКА

Апстракт: Циљ предавања је да се прикаже неколико актуелних тема које се односе на примену математичке логике у изучавању метричких структура. Предавање ће бити подељено на три дела. Први део биће заснован на тези да фундаменталне математичке структуре (попут уређења и група) заправо представљају категорије. Ова теза је била полазиште за Лоувирово уопштење појма метричких простора. У другом делу укратко ће бити приказана теорија модела за метричке структуре (попут вероватносних алгебри, Банахових алгебри, Хилбертових простора) која је развијена помоћу такозване непрекидне логике првог реда. Трећи део односиће се на развој и применљивост модалних формализама заснованих на метричким структурама.

детаљније

Семинар за механику, 25. април 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 25. априла 2018. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова. У питању је заједнички састанак са Одељењем за математику

Предавач: Србољуб Симић, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

Наслов предавања: АНАЛИЗА СТАБИЛНОСТИ ЛЕВИТРОНА

Апстракт: Левитрон је комерцијални производ који се састоји од сталног магнета, који у одређеној области простора ствара приближно хомогено магнетно поље, и чигре која је у исто време магнетни дипол. Он има једно интересантно својство – могуће је реализовати стабилно левитирајуће кретање чигре у хомогеном магнетном пољу. Већина истраживања посвећених анализи стабилности Левитрона ослањала се на линеаризоване једначине поремећаја и анализу сопствених вредности. Ово излагање ће бити посвећено анализи стабилности једног специфичног, синхроног кретања Левитрона, применом директног метода Љапунова. Биће показано да за дати угао Δ између момента магнетног дипола и осе симетрије чигре, постоји интервал стационарних вредности угла нутације θ_0 за које је стационарно синхроно кретање стабилно.

детаљније

Семинар за рачунарство и примењену математику, 24. април 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 24. априла 2018. у сали 301ф  Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Славица Радосављевић, Висока ICT школа

Наслов предавања: ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОШИРЕНЕ РЕАЛНОСТИ У СТРУЧНОМ ВИСОКОШКОЛСКОМ ОБРАЗОВАЊУ

Апстракт: Стручне високошколске установе имају задатак да кроз студијске програме припреме студенте за специфичности рада у привреди. Предмети који се односе на практичну наставу носе највећи терет оспособљавања студената, па је за њихову реализацију битно да се студентима омогући адекватна настава и једноставан приступ наставним садржајима. Мобилно учење у односу на традиционално учење, нуди нове могућности приступа наставним садржајима. Модел мобилног учења базиран на примени технологије проширене реалности представљен је у циљу унапређења приступа наставним садржајима од стране студената. Модел је показао да се применом проширене реалности брже реализују постављени задаци, у односу на реализацију помоћу штампаних материјала. Ефикасност израде задатака помоћу проширене реалности је већа у односу на ефикасност израде задатака традиционалним путем. Поред наведених предности, издвајају се искуства студената везана за сигурност у раду помоћу проширене реалности.

детаљније

Одбрана докторске дисертације Марка Павловића, 26.04.2018.

Одбрана докторске дисертације Марка Павловића „Моделовање радио-еволуције остатака супернових на основу хидродинамичких симулација и нелинеарног дифузног убрзавања честица" биће одржана у четвртак 26.04.2018. у 17 сати у сали 718.

детаљније

Геометрија, образовање и визуализација са применама, 19. април 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 19. априла 2018. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17 часова.

Предавач: Бојана Милошевић, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: ТЕСТОВИ УНИФОРМНОСТИ

Апстракт: Текстови сагласности са расподелом заузимају значајно место у непараметарској статистици. Посебно се издвајају тестови униформности јер се, коришћењем интегралне трансформације, могу користити за тестирање сагласности са произвољном апсолутно непрекидном расподелом. Поред тога, униформна расподела је основа многих статистичких модела.

На овом предавању ће бити дат кратак преглед досадашњих резултата на пољу тестова униформности. Поред тога, биће приказана и нова класа оваквих тестова конструисаних на основу карактеризационе везе између момента статистика поретка униформне расподеле. Нови тестови ће бити упоређени са најпознатијим тестовима униформности коришћењем емпиријске моћи, као и Бахадурове асимптотске ефикасности. Поред тога, графички ће бити приказани и "изотони" тестови, један од постојећих графичких алата за поређење.

детаљније

Програм вршњачке подршке, Универзитетски центар за студенте са хендикепом, пријаве од 10. до 30. априла 2018.

Универзитетски центар за студенте са хендикепом позива студенте и студенткиње да се пријаве за учешће у програму вршњачке подршке. Прикључите се програму вршњачке подршке и подржите колеге и колегинице са хендикепом у испуњавању њихових академских обавеза.

Уколико желите да учествујете у прилагођавању литературе, прикупљању бележака, сналажењу на факултету или другим академским обавезама, пишите нам на: ucsh@rect.bg.ac.rs

Програм вршњачке подршке организује се за студенте и студенткиње са хендикепом који студирају на неком од факултета Универзитета у Београду.

Пријаве су отворене од 10. до 30. априла 2018. године.

Студенти који успешно заврше програм, имаће подршку Универзитетског центра за студенте са хендикепом при вредновању свог ангажовања као ваннаставне активности (при стицању додатних ЕСПБ бодова).

Радујемо се заједничкој сарадњи!

Конкурс

детаљнијеВести и дешавања


Активности на семинарима

све вести