Семинар за механику, 18. октобар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 18. октобра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Душан Арсеновић, Институт за физику, Београд

Наслов предавања: НЕОЧЕКИВАНО ПОЈАВЉИВАЊЕ ХАМИЛТОНОВЕ ДИНАМИКЕ У КВАНТНОЈ МЕХАНИЦИ

Апстракт: Формални опис класичне и квантне механике је веома различит. Математички објекти који служе за описивање стања у једној и другој теорији нису директно упоредиви. Ово је историјски довело до дискусија око интерпретације појмова који су уведени у квантној механици. Нуспроизвод тога је Бомова механика која је у формулацији и примени класичног типа, мада није у Хамилтоновој форми. Ипак постоји запис Шредингерове једначине у коме се појављују фазне променљиве и Хамилтонова динамика.

детаљније

КГТА семинар, 17. октобар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 17. октобра 2017, у сали 844 Математичког факултета са почетком у 14 часова.

Предавач: Лука Милићевић

Наслов предавања: РОТОВА ТЕОРЕМА О АРИТМЕТИЧКИМ ПРОГРЕСИЈАМА - ИСТОРИЈАТ, ДОКАЗИ И НОВИ РЕЗУЛТАТИ

Апстракт: Ротова теорема о аритметичким прогресијама говори да у сваком густом подскупу бројева {1, 2, ..., N} постоји аритметичка прогресија дужине 3. Ово је једна од централних теорема адитивне комбинаторике, која је инспирисала многе радове и нове резултате. У овом предавању биће представљено неколико доказа овог тврђења и биће речи о томе како су се оцене густине мењале кроз историју теореме.

детаљније

Семинар за рачунарство и примењену математику, 17. октобар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 17. октобра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Милош Милић, Факултет организационих наука

Наслов предавања: ПОБОЉШАЊЕ ОБЈЕКТНО-ОРИЈЕНТИСАНИХ СОФТВЕРСКИХ СИСТЕМА КОРИШЋЕЊЕМ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА СОФТВЕРА

Апстракт: Предмет истраживања је могућност побољшања објектно- оријентисаних софтверских система коришћењем стандарда квалитета софтвера. У истраживању је дат преглед различитих стандарда квалитета софтвера из области софтверског инжењерства, софтверских метрика и алата за статичку анализу квалитета софтвера који се оперативно користе у процесу евалуације квалитета софтвера.

У циљу унапређења објектно-оријентисаних софтверских система идентификовани су различити механизми побољшања објектно-оријентисаних софтверских система (општи принципи пројектовања софтвера, принципи објектно-оријентисаног пројектовања софтвера, стратегије пројектовања софтвера, патерни пројектовања софтвера и методе развоја софтвера) и успостављена је њихова веза са стандардима квалитета софтвера.

У истраживању је развијена оригинална SilabQOSS (енг. Silab Quality Method for Object-oriented Software Systems) метода за побољшање објектно-оријентисаних софтверских система коришћењем стандарда квалитета софтвера. Предложена метода користи стандарде квалитета софтвера, софтверске метрике и алате за статичку анализу квалитета софтвера.

Такође, метода користи претходно поменуте механизме за побољшање објектно-оријентисаних софтверских система. Посматрана метода је подржана софтверским алатом SilabMetrics који се може користити самостално или се интегрисати са NetBeans окружењем за развој софтвера.

На основу извршене евалуације закључено је да се применом SilabQOSS методе и SilabMetrics алата за статичку анализу квалитета софтвера омогућава развој софтверских система који су стабилнији, једноставнији за развој, одржавање и даљу надоградњу.

детаљније

Презентација о MATLAB-у и toolbox-овима (специјализовани MATLAB алати), 23.10.2017.

Презентација о MATLAB-у и toolbox-овима (специјализовани MATLAB алати) у вези са моделовањем, биоинформатиком и анализом података: Bioinformatics, Statistics and Macхine Learning, SimBiology, Simulink, ImageProcessing одржаће се у понедељак 23. октобра, 14-16h, на Биолошком Факултету - Институт за зоологију (зграда Филолошког факултета, други спрат, степениште десно).

MATLAB је нумерички пакет који има широку примену у науци и инжењерству.

Предавање ће одржати инжењери из Мађарске, из представништва MathWorks-а (дистрибутер MATLAB-а).

Материјал ће бити изложен постепено, како би презентацију могли да прате и они који немају претходног искуства са MATLAB-ом.

детаљније

Позив на Национални Еразмус+ информативни дан о могућностима за високо образовање, 02.11.2017.

У оквиру Еразмус+ недеље, коју Фондација Темпус организује у периоду од 30. октобра до 03. новембра, биће одржан Национални информативни дан о могућностима за високо образовање у оквиру Еразмус+ програма.

Информативни дан ће бити одржан у четвртак 02. новембра 2017. са почетком у 12 часова у згради Ректората Универзитета у Београду.

Посебна пажња биће посвећена новим могућностима за учешће у пројектима стратешких партнерстава у којима ће од конкурсног рока за 2018. годину наше  високошколске установе први пут моћи да учествују у улози координатора, док ће се пријаве за ове пројекте подносити директно Фондацији Темпус.

 Циљ скупа је да учесници:

 - добију информације о деловима програма Еразмус+ програма посвећеним високом  образовању и сазнају какве могућности су отворене за високошколске установе из Србије;
- сазнају више о предстојећим роковима за подношење предлога пројеката у оквиру Кључне активности 1 и кључне активности 2 Еразмус+ програма, као и Жан Моне потпрограму.

Регистрациони формулар


Молимо Вас да регистрациони формулар попуните најкасније до 17. октобра 2017. године у 23:59.

детаљније

Бизит конференција, 1. и 2. новембар 2017.

Конференција БИЗИТ "Природно дигитално", одржава се 1. и 2. новембра ове године, у Клубу посланика, Толстојева 2, Београд.

БИЗИТ ће и ове године окупити најзначајније стручњаке из области примене савремених пословних ICT решења.

Овогодишња идеја БИЗИТ-а је да пружи увид у перспективе дигиталне димензије, да покаже пут за ефикасну дигиталну миграцију и интеграцију технолошких унапређења у све сфере пословања. Централне теме, дводневног скупа, биће дата центри блиске будућности, уз посебан акценат на безбедност података и пословни софтвер - сагледаћемо напредак и перспективе ERP, CRM, PDM, BI програма, као и неопходност њихове интеграције, али ће бити речи и о свим осталим софтверским пакетима који се користе, било локално или у cloud-у.

БИЗИТ 2017

детаљније

Вероватносне логике, 12. октобар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 12. октобра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 15 часова.

Предавач: др Радош Бакић, Учитељски факултет

Наслов предавања: ГЕОМЕТРИЈА ПОЛИНОМА

Апстракт: Тема предавања су основе ГЕОМЕТРИЈЕ ПОЛИНОМА, обасти која има запажену традицију у српској математици (Петровић, Марковић, Прешић). Биће речи о основним резултатима, као и важним отвореним проблемима као што је хипотеза Сендова.

детаљније

Геометрија, образовање и визуализација са применама, 12. октобар 2017.

Наредни састанак Семинара, биће одржан у четвртак, 12. октобра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17:15 часова.

Предавач: Милош Антић, Математички факултет

Наслов предавања: КОМПЛЕКСНЕ МНОГОСТРУКОСТИ

Апстракт: Биће презентован рад Chen BY (2001) Geometry of warped product CR-submanifolds in Kaehler manifolds. Monatsh Math 133: 177-195
In this paper we study warped product CR-submanifolds in Kaehler manifolds and introduce the notion of CR-warped products. We prove several fundamental properties of CR-warped products in Kaehler manifolds and establish a general inequality for an arbitrary CR-warped product in an arbitrary Kaehler manifold. We then investigate CR-warped products in a general Kaehler manifold which satisfy the equality case of the inequality. Finally we classify CR-warped products in complex Euclidean space which satisfy the equality.

детаљније

Међународна конференција 'Approximation and Computation – Theory and Applications - ACTA 2017, Београд, 30. новембар - 2. децембар 2017.

Математички факултет је један од организатора међународне конференције "Approximation and Computation – Theory and Applications - ACTA 2017", која ће бити одржана у Београду од 30. новембра до 2. децембра 2017.

Конференција се одржава у част проф. Волтера Гаучија (Walter Gautschi), једног од оснивача модерне математичке анализе. Неке од тема конфенције су: полиноми и ортогонални системи, нумеричка интеграција, теорија апроксимација, научна израчунавања, као и друге теме из области нумеричке анализе и примењене математике.

Позивамо све заинтересоване колеге да узму учешће на конференцији ACTA 2017.

Више информација може се наћи на страни:
http://easychair.org/smart-program/ACTA2017/Home.html

детаљније

Семинар за механику, 11. октобар 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 11. октобра 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Дејан Момчиловић, Институт за испитивање материјала ИМС, Београд

Наслов предавања: НОВЕ МЕТОДЕ РАЗМАТРАЊА ЗАМОРА У МЕХАНИЦИ МАТЕРИЈАЛА

Апстракт: Развојем савремених математичких алата и информационих технологија, у механици материјала последњих година се развијају нове аналитичке методе. Фокус предавања ће бити на једном од нових трендова у овој области. Разматра се концепт критичног растојања који обједињава приступе изражене кроз геометријске карактеристике извора концентрације напона и карактеристике материјала у условима статичког лома и замора материјала, дефинисане у механици материјала. Део ових истраживања публикован је у монографији “Концентрација напона и замор – савремени приступ прорачуну машинских елемената и конструкција”, аутора Дејана Момчиловића, Радивоја Митровића и Иване Атанасовске, у коме је приказан поступак квантификације утицаја извора концентрације напона произвољног облика на иницирање заморне прслине. Основне поставке нове методе која ће бити приказана заснива се на теорији механике материјала и механике лома у делу који се односи на замор материјала. Примена теоријских поставки биће приказана на примерима из праксе.

детаљнијеВести и дешавања


Активности на семинарима

све вести