Савет факултета

Савет факултета је орган управљања Факултета.

Савет Факултета има 27 чланова, од којих 15 бирају запослени на Факултету, 8 чланова именује оснивач и 4 члана бира Студентски парламент Факултета. Од 15 чланова представника Факултета 12 чланова је из реда наставног, а 3 члана из реда ненаставног особља.

Мандат чланова Савета траје 4 године. Изузетно, мандат чланова Савета - представника студената траје 2 године. Мандат чланова Савета тече од дана конституисања Савета. Мандат члана Савета који је накнадно изабран или именован траје до истека мандата Савета.

Списак чланова Савета:

проф. др Драгољуб Кечкић, редовни професор, председник Савета
проф. др Предраг Јаничић, редовни професор
проф. др Ђорђе Кртинић, ванредни професор
проф. др Бојана Милошевић, ванредни професор
проф. др Тијана Шукиловић, ванредни професор
проф. др Марко Радовановић, ванредни професор
проф. др Душан Онић, ванредни професор
др Марија Микић, доцент
др Марек Светлик, доцент
др Мирко Спасић, доцент
др Тања Стојадиновић, доцент
др Биљана Вујошевић, доцент
Радојка Павловић, шеф Студентске службе
Данијела Живојиновић, стручно-технички сарадник
Јелена Спасојевић, стручно-технички сарадник
Митар Аврамовић, студент
Милош Рачић, студент
Марија Марковић, студент
Филип Николић, студент
академик Миодраг Матељевић
проф. др Негован Стаменковић, редовни професор
др Срђан Јовковић, професор струковних студија
проф. др Мирослава Петровић Торгашев, редовни професор
проф. др Владимир Сенић, редовни професор
др Мирослав Недељковић, научни сарадник
др Марија Бајагић, доцент
Миодраг Савовић, дипломирани математичар


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести