Јавне набавке

2024.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2024. ГОДИНУ

 

 


 

2023.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2023. ГОДИНУ

 

 


 

2022.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022. ГОДИНУ

 

 


 

2021.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОД.

 


 

2020.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Јавна набавка, ЈН - 09/2020, набавка рачунарске и мрежне опреме - Рачунари

Напомена: Сва документа објављена у оквиру јавне набавке ознаке и броја ЈН - 09/2020 су искључиво информативног карактера. Да би учествовали у предметној јавној набавци, потенцијални понуђачи морају да приступе порталу јавних набавки на следећој адреси:
https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/2205
и да своју понуду припреме и пошаљу електронски, путем портала.

1. Јавни позив, датум слања огласа: 23.09.2020.
2. Конкурсна документација, датум слања огласа: 23.09.2020.
- Општи део - подаци о предмету набавке
- Опис и спецификација предмета, услови испоруке или извршења
- Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта
- Критеријуми за закључење оквирног споразума
- Образац структуре понуђене цене
- Образац трошкова припреме понуде
- Образац изјаве о финансијском средству обезбеђења за испуњење уговорних обавеза
- Модел оквирног споразума
- Модел уговора
- Упутство понуђачима како да сачине понуду
3. Одлука о закључењу оквирног споразума, датум објављивања: 07.10.2020.
4. Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка, датум слања огласа: 03.11.2020.

Јавна набавка, ЈН - 08/2020, набавка услуге штампања књиге 'Линеарна алгебра и аналитичка геометрија'

1. Позив за подношење понуда, датум објављивања: 07.08.2020.
2. Конкурсна документација, датум објављивања: 07.08.2020.
3. Одлука о додели уговора, датум објављивања: 01.09.2020.
4. Обавештење о закљученом уговору, датум објављивања: 28.09.2020.

Јавна набавка, ЈН - 07/2020, набавка рачунарске и мрежне опреме

1. Позив за подношење понуда, датум објављивања: 07.08.2020.
2. Конкурсна документација, датум објављивања: 07.08.2020.
3. Питања и одговори везани за конкурсну документацију - бр.1, датум објављивања: 04.09.2020.
4. Одлука о закључењу оквирног споразума - Партија 1, датум објављивања: 09.09.2020.
5. Одлука о обустави поступка јавне набавке - Партија 2, датум објављивања: 09.09.2020.
6. Обавештење о обустави поступка јавне набавке - Партија 2, датум објављивања: 22.09.2020.
7. Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Партија 1, датум објављивања: 08.10.2020.
8. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 30.11.2020.
9. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 02.12.2020.
10. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 02.12.2020.

Јавна набавка, ЈН - 06/2020, набавка електричне енергије за потребе Математичког факултета Универзитета у Београду, на местима потрошње Ватрослава Јагића 5, Волгина 7 и Светог Николе 39

1. Позив за подношење понуда, датум објављивања: 26.06.2020.
2. Конкурсна документација, датум објављивања: 26.06.2020.
3. Одлука о додели уговора, датум објављивања: 14.07.2020.
4. Обавештење о закљученом уговору, датум објављивања: 31.08.2020.

Јавна набавка, ЈН - 05/2020, набавка услуге штампања материјала за образовање, материјала за науку и рекламног материјала

1. Позив за подношење понуда, датум објављивања: 21.05.2020.
2. Конкурсна документација, датум објављивања: 21.05.2020.
3. Одлука о додели уговора, датум објављивања: 04.06.2020.
4. Обавештење о закљученом уговору, датум објављивања: 09.07.2020.

Јавна набавка, ЈН - 04/2020, набавка услуге штампања збирке задатака "Увод у комплексну анализу"

1. Позив за подношење понуда, датум објављивања: 04.03.2020.
2. Конкурсна документација, датум објављивања: 04.03.2020.
3. Одлука о додели уговора, датум објављивања: 16.03.2020.
4. Обавештење о закљученом уговору, датум објављивања: 02.06.2020.

Јавна набавка, ЈН - 03/2020, набавка услуге штампања књиге "Дискретне структуре 2"

1. Позив за подношење понуда, датум објављивања: 26.02.2020.
2. Конкурсна документација, датум објављивања: 26.02.2020.
3. Одлука о додели уговора, датум објављивања: 09.03.2020.
4. Обавештење о закљученом уговору, датум објављивања: 02.06.2020.

Јавна набавка, ЈН - 02/2020, набавка канцеларијског материјала, материјала за образовање и материјала за науку

1. Позив за подношење понуда, датум објављивања: 22.01.2020.
2. Конкурсна документација, датум објављивања: 22.01.2020.
3. Одлука о додели уговора, датум објављивања: 06.02.2020.
4. Обавештење о закљученом уговору, датум објављивања: 09.03.2020.

Јавна набавка, ЈН - 01/2020, набавка материјала за текуће одржавање зграде и објеката

1. Позив за подношење понуда, датум објављивања: 16.01.2020.
2. Конкурсна документација, датум објављивања: 16.01.2020.
3. Измена конкурсне документације - бр.1, датум објављивања: 16.01.2020.
4. Питања и одговори везани за конкурсну документацију - бр.1, датум објављивања: 20.01.2020.
5. Одлука о додели уговора, датум објављивања: 29.01.2020.
6. Обавештење о закљученом уговору, датум објављивања: 13.02.2020.


2019.

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ - бр.1

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Јавна набавка, ЈН - 13/2019, набавка радова на увођењу рачунарске и потребних делова енергетске мреже у циљу квалитетног обављања наставе у простору зграда Математичког факултета у улици Светог Николе 39 и Студентском тргу 16

1. Позив за подношење понуда, датум објављивања: 13.12.2019.
2. Конкурсна документација, датум објављивања: 13.12.2019.
3. Одлука о додели уговора, датум објављивања: 22.01.2020.
4. Обавештење о закљученом уговору, датум објављивања: 25.02.2020.

Јавна набавка, ЈН - 12/2019, набавка услуге штампања књиге "Оперативни системи"

1. Позив за подношење понуда, датум објављивања: 08.11.2019.
2. Конкурсна документација, датум објављивања: 08.11.2019.
3. Одлука о додели уговора, датум објављивања: 20.11.2019.
4. Обавештење о закљученом уговору, датум објављивања: 26.12.2019.

Јавна набавка, ЈН - 11/2019, набавка клима уређаја и уређаја за вентилацију са монтажом

1. Позив за подношење понуда, датум објављивања: 12.07.2019.
2. Конкурсна документација, датум објављивања: 12.07.2019.
3. Одлука о закључењу оквирног споразума, датум објављивања: 24.07.2019.
4. Обавештење о закљученом оквирном споразуму, датум објављивања:
30.07.2019.

5. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања: 02.08.2019.
6. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 18.09.2019.
7. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 14.11.2019.
8. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 10.12.2019.
9. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 17.12.2019.
10. Одлука о обустави поступка доделе уговора - наруџбенице, датум објављивања 27.12.2019.
11. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 27.12.2019.

Јавна набавка, ЈН - 10/2019, набавка електричне енергије за потребе Математичког факултета Универзитета у Београду, на местима потрошње Ватрослава Јагића 5, Волгина 7 и Светог Николе 39

1. Позив за подношење понуда, датум објављивања: 10.07.2019.
2. Конкурсна документација, датум објављивања: 10.07.2019.
3. Одлука о додели уговора, датум објављивања: 22.07.2019.
4. Обавештење о закљученом уговору, датум објављивања: 08.08.2019.

Јавна набавка, ЈН - 09/2019, набавка грађевинско-занатских радова у
простору зграде Математичког факултета у улици Светог Николе 39

1. Позив за подношење понуда, датум објављивања: 28.06.2019.
2. Конкурсна документација, датум објављивања: 28.06.2019.
3. Питања и одговори везани за конкурсну документацију - бр.1, датум објављивања: 16.07.2019.
4. Питања и одговори везани за конкурсну документацију - бр.2, датум објављивања: 19.07.2019.
5. Одлука о додели уговора, датум објављивања: 31.07.2019.
6. Обавештење о закљученом уговору, датум објављивања: 28.08.2019.

Јавна набавка, ЈН - 08/2019, набавка клима уређаја и уређаја за вентилацију са монтажом

1. Позив за подношење понуда, датум објављивања: 12.06.2019.
2. Конкурсна документација, датум објављивања: 12.06.2019.
3. Одлука о обустави поступка, датум објављивања: 04.07.2019.
4. Обавештење о обустави поступка јавне набавке, датум објављивања: 11.07.2019.

Јавна набавка, ЈН - 07/2019,  набавка рачунарске и мрежне опреме

1. Позив за подношење понуда, датум објављивања: 23.04.2019.
2. Конкурсна документација, датум објављивања: 23.04.2019.
3. Одлука о закључењу оквирног споразума, датум објављивања: 03.06.2019.
4. Обавештење о закљученом оквирном споразуму, датум објављивања: 03.07.2019.
5. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања: 18.07.2019.
6. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 13.09.2019.
7. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 20.09.2019.
8. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 14.11.2019.
9. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 20.11.2019.
10. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 21.11.2019.
11. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 28.11.2019.
12. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 04.12.2019.
13. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 05.12.2019.
14. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 10.12.2019.
15. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 12.12.2019.
16. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 12.12.2019.
17. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 13.12.2019.
18. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 17.12.2019.
19. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 20.12.2019.
20. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 20.12.2019.
21. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 23.12.2019.
22. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 26.12.2019.
23. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 30.12.2019.
24. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 30.12.2019.
25. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 07.02.2020.
26. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 13.03.2020.
27. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 25.06.2020.
28. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 25.06.2020.
29. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 25.06.2020.

Јавна набавка, ЈН - 06/2019, набавка услуге штампања материјала за образовање и рекламног материјала

1. Позив за подношење понуда, датум објављивања: 03.04.2019.
2. Конкурсна документација, датум објављивања: 03.04.2019.
3. Питања и одговори везани за конкурсну документацију - бр.1, датум објављивања: 05.04.2019.
4. Одлука о додели уговора, датум објављивања: 15.04.2019.
5. Обавештење о закљученом уговору, датум објављивања: 07.05.2019.

Јавна набавка, ЈН - 05/2019, набавка услуге мобилне телефоније

1. Позив за подношење понуда, датум објављивања: 18.02.2019.
2. Конкурсна документација, датум објављивања: 18.02.2019.
3. Одлука о додели уговора, датум објављивања: 01.03.2019.
4. Обавештење о закљученом уговору, датум објављивања: 04.04.2019.

Јавна набавка, ЈН - 04/2019, набавка канцеларијског материјала, материјала за образовање и материјала за науку

1. Позив за подношење понуда, датум објављивања: 16.01.2019.
2. Конкурсна документација, датум објављивања: 16.01.2019.
3. Одлука о додели уговора, датум објављивања: 29.01.2019.
4. Обавештење о закљученом уговору, датум објављивања: 11.02.2019.

Јавна набавка, ЈН - 03/2019, набавка радова на увођењу рачунарске и потребних делова енергетске мреже у циљу квалитетног обављања наставе у простору зграде Математичког факултета у улици Светог Николе 39

1. Позив за подношење понуда, датум објављивања: 11.01.2019.
2. Конкурсна документација, датум објављивања: 11.01.2019.
3. Одлука о додели уговора, датум објављивања: 19.02.2019.
4. Обавештење о закљученом уговору, датум објављивања: 04.04.2019.

Јавна набавка, ЈН - 02/2019, набавка намештаја

1. Позив за подношење понуда, датум објављивања: 08.01.2019.
2. Конкурсна документација, датум објављивања: 08.01.2019.
3. Питања и одговори везани за конкурсну документацију - бр.1, датум објављивања: 11.01.2019.
4. Одлука о закључењу оквирног споразума, датум објављивања: 21.01.2019.
5. Обавештење о закљученом оквирном споразуму, датум објављивања: 11.02.2019.
6. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 21.02.2019.
7. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 12.03.2019.
8. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 23.08.2019.
9. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 14.10.2019.
10. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 08.11.2019.
11. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 15.11.2019.
12. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 22.11.2019.

Јавна набавка, ЈН - 01/2019, набавка материјала за текуће одржавање зграде и објеката

1. Позив за подношење понуда, датум објављивања: 08.01.2019.
2. Конкурсна документација, датум објављивања: 08.01.2019.
3. Питања и одговори везани за конкурсну документацију - бр.1, датум објављивања: 14.01.2019.
4. Питања и одговори везани за конкурсну документацију - бр.2, датум
објављивања: 15.01.2019.

5. Питања и одговори везани за конкурсну документацију - бр.3, датум
објављивања: 17.01.2019.

6. Измена конкурсне документације - бр.1, датум објављивања: 17.01.2019.
7. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, датум објављивања: 17.01.2019.
8. Питања и одговори везани за конкурсну документацију - бр.4, датум објављивања: 18.01.2019.
9. Одлука о закључењу оквирног споразума, датум објављивања: 24.01.2019.
10. Обавештење о закљученом оквирном споразуму, датум објављивања: 14.02.2019.
11. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 15.03.2019.
12. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 18.03.2019.
13. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 02.04.2019.
14. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 12.04.2019.
15. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 09.09.2019.
16. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 10.09.2019.
17. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 11.10.2019.
18. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 08.11.2019.
19. Одлука о додели уговора - наруџбенице , датум објављивања 19.12.2019.
20. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 19.12.2019.
21. Одлука о додели уговора - наруџбенице, датум објављивања 17.01.2020.


2018.

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ - бр.1

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Јавна набавка, ЈН - 10/2018, набавка додатних радова на адаптацији и реконструкцији простора у згради Математичког факултета у улици Светог Николе бр. 39 - преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

1. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка, ЈН - 09/2018, набавка електричне енергије за потребе Математичког факултета Универзитета у Београду, на местима потрошње Ватрослава Јагића 5, Волгина 7 и Светог Николе 39

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Измена конкурсне документације - бр.1
4. Пречишћен текст конкурсне документације
5. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
6. Одлука о додели уговора
7. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка, ЈН - 08/2018, набавка радова на реконструкцији рачунарске и потребних делова енергетске мреже у циљу квалитетног обављања наставе у простору зграде Математичког факултета у улици Студентски трг бр. 16

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка, ЈН - 07/2018, набавка услуге штампања уџбеника "Одабрани текстови из астрономије"

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка, ЈН - 06/2018, набавка услуге штампања збирке задатака "Збирка задатака из аналитичке геометрије"

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка, ЈН - 05/2018, набавка услуге штампања материјала за образовање и рекламног материјала

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори везани за конкурсну документацију - бр. 1
4. Одлука о додели уговора
5. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка, ЈН - 04/2018, набавка рачунарске и мрежне опреме

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о закључењу оквирног споразума
4. Измена одлуке о закључењу оквирног споразума
5. Обавештење о закљученом оквирном споразуму
6. Одлука о додели уговора - наруџбенице
7. Одлука о додели уговора - наруџбенице
8. Одлука о додели уговора - наруџбенице
9. Одлука о додели уговора - наруџбенице
10. Одлука о додели уговора - наруџбенице
11. Одлука о обустави поступка доделе уговора - наруџбенице
12. Одлука о додели уговора - наруџбенице
13. Одлука о додели уговора - наруџбенице
14. Одлука о додели уговора - наруџбенице
15. Одлука о додели уговора - наруџбенице

Јавна набавка, ЈН - 03/2018, набавка клима уређаја са монтажом

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори везани за конкурсну документацију - бр. 1
4. Измена конкурсне документације - бр.1
5. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
6. Питања и одговори везани за конкурсну документацију - бр. 2
7. Одлука о закључењу оквирног споразума
8. Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Јавна набавка, ЈН - 02/2018, набавка канцеларијског материјала, материјала за образовање и материјала за науку

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Измена конкурсне документације - бр. 1
4. Питања и одговори везани за конкурсну документацију - бр. 1
5. Измена конкурсне документације - бр. 2
6. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
7. Одлука о додели уговора
8. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка, ЈН - 1/2018, набавка услуге штампања уџбеника "Операциона истраживања" и "Дискретне структуре 2"

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

2017.

ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ - бр. 1

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ.

Јавна набавка, ЈН - 12/2017, набавка рачунарске опреме

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Одлука о обустави поступка
5. Обавештење о обустави поступка јавне набавке - Партија 2
6. Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Јавна набавка, ЈН - 11/2017, набавка услуге штампања књиге "Оперативни системи"

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка, ЈН - 10/2017, набавка радова на адаптацији и реконструкцији простора у згради Математичког факултета у улици Светог Николе 39

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори везани за конкурсну документацију - бр. 1
4. Измена конкурсне документације - бр. 1
5. Одлука о додели уговора
6. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка, ЈН - 09/2017, набавка електричне енергије за потребе Математичког факултета, Универзитет у Београду, на местима потрошње Ватрослава Јагића 5 и Волгина 7

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка, ЈН - 08/2017, набавка услуге штампања књиге "Активна галактичка језгра"

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка, ЈН - 07/2017, набавка услуге штампања збирке задатака "Збирка решених задатака из увода у нумеричку математику"

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори везани за конкурсну документацију - бр.1
4. Одлука о додели уговора
5. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка, ЈН - 06/2017, набавка рачунарске опреме

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори везани за конкурсну документацију - бр.1
4. Одлука о додели уговора
5. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка, ЈН - 05/2017, набавка услуге штампања књиге "Математичко моделирање"

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка, ЈН - 04/2017, набавка услуге штампања материјала за образовање и рекламног материјала

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка, ЈН - 03/2017, набавка услуге штампања књиге "Елементи финансијске математике"

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка, ЈН - 02/2017, набавка услуге мобилне телефоније

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Питања и одговори везани за конкурсну документацију - бр.1
4. Измена конкурсне документације - бр.1
5. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
6. Одлука о додели уговора
7. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
8. Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка, ЈН - 01/2017, набавка канцеларијског материјала и материјала за образовање

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора - Партија 1
4. Одлука о обустави поступка јавне набавке - Партија 2
5. Обавештење о обустави поступка јавне набавке - Партија 2
6. Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

 

2016.

ДОПУНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Јавна набавка мале вредности, ЈН - 09/2016, набавка услуге ремонта електричних инсталација у згради Математичког факултета

1. Позив за подношење понуда

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности, ЈН - 08/2016, набавка рачунарске опреме

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора - Партија 1
4. Одлука о обустави поступка јавне набавке - Партија 2 и Партија 3
5. Обавештење о обустави поступка јавне набавке за Партију2 и Партију3
6. Обавештење о закљученом уговору - Партија 1

Јавна набавка мале вредности, ЈН - 07/2016, услуга штампања уџбеника са збирком решених задатака за информатичаре "Анализа 3"

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности, ЈН - 06/2016, услуга штампања књиге "Пројективна геометрија равни"

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности, ЈН - 05/2016, набавка услуге штампања књиге "Стохастички модели у операционим истраживањима"

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка рачунарске опреме, ЈН-04/2016

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора - Партија 1 и Партија 3
4. Одлука о обустави поступка јавне набавке - Партија 2 и Партија 4
5. Обавештење о обустави поступка јавне набавке за Партију2 и Партију4
6. Обавештење о закљученим уговорима за Партију 1 и Партију 3

Јавна набавка мале вредности, ЈН-03/2016, набавка услуге штампања књиге "АСТРОБИОЛОГИЈА"

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Појашњење конкурсне документације, питања и одговори бр. 1
4. Измењена конкурсна документација
5. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
6. Одлука о додели уговора
7. Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка електричне енергије на местима потрошње Ватрослава Јагића 5 и Волгина 7, отворени поступак, ознака и бр. ЈН-02/2016.

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности, 01/2016, услуге штампе

1. Позив  за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Позиви за достављање понуда и конкурсна документација, питања и одговори, 1
4. Позиви за достављање понуда и конкурсна документација, питања и одговори, 2
5. Позиви за достављање понуда и конкурсна документација, питања и одговори, 3
6. Конкурсна документација-измењена верзија
7. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
8. Позиви за достављање понуда и конкурсна документација, питања и одговори, 4
9. Позиви за достављање понуда и конкурсна документација, питања и одговори, 5
10. Одлука о додели уговора
11. Обавештење о закљученом уговору

2015.

Јавна набавка мале вредности, бр. 03/2015, набавка добара - пројектори

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

-----------------------------------------------------------------------------------------

Јавна набавка мале вредности, бр. 02/2015, набавка добара - пројектори

1. Позив за подношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Одлука о додели уговора
4. Обавештење о закљученом уговору

-----------------------------------------------------------------------------------------

Јавна набавка мале вредности, бр. 01/2015 - услуге мобилне телефоније

1.1. Одлука о покретању поступка јавне набавке мале вредности, бр. 01/2015
1.2. Позив за подношење понуда и конкурсна документација
1.3. Позиви за достављање понуда и конкурсна документација, питања и одговори,1
1.4. Допуна одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, бр. 01/2015, услуге мобилне телефоније
1.5. Измена позива за достављане понуда и конкурсне документације
1.6. Позиви за достављање понуда и конкурсна документација, питања и одговори,2
1.7. Позиви за достављање понуда и конкурсна документација, питања и одговори,3
1.8. Измена позива за достављане понуда и конкусрне документације
1.9. Позиви за достављање понуда и конкурсна документација, питања и одговори,4
1.10. Позиви за достављање понуда и конкурсна документација, питања и одговори,5
2. Одлука о избору најповољније понуде

2014.

ЈАВНА НАБАВКА бр. 02/2014

1. Одлуку о покретању поступка
2. Позив за подношење понуда
3. Конкурсна документација
4. Остала документа у оквиру конкурсне документациије (шематски приказ столарије)
5. Менично писмо овлашћење
6. Одлука - избор најповољније понуде

-----------------------------------------------------------------------------------------

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ,  услуге мобилне телефоније, бр. 01/2014.

1. Одлука о покретању поступка
2. Конкурсна документација и позив за подношење понуда
3. Измена конкурсне документације
4. Измена бр. 2 конкурсне документације
5. Измена бр. 3 конкурсне документације
6. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
7. Одлука
8. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
9. Одлука - обустава поступка јавне набавке

 

 

2013.

 

ЈАВНА НАБАВКА БР. 55/2013 - услуге штампања књиге

1. Одлука о покретању поступка
2. Конкурсна документација и позив за подношење понуда
3. Одлука - избор најповољније понуде

-----------------------------------------------------------------------------------------

ЈАВНА НАБАВКА БР. 54/2013 - рачунарска опрема, лаптоп рачунар

1. Одлука о покретању поступка
2. Конкурсна документација и позив за подношење понуда
3. Одлука - избор најповољније понуде

-----------------------------------------------------------------------------------------

ЈАВНА НАБАВКА БР. 53/2013 - рачунарска опрема

1. Одлука о покретању поступка
2. Конкурсна документација и позив за подношење понуда
3. Одлука - избор најповољније понуде

-----------------------------------------------------------------------------------------

ЈАВНА НАБАВКА БР. 52/2013 - материјал за одржавање хигијене

1. Одлука о покретању поступка
2. Конкурсна документација и позив за подношење понуда
3. Одлука - избор најповољније понуде

-----------------------------------------------------------------------------------------

ЈАВНА НАБАВКА БР. 51/2013 - рачунарска опрема

1. Одлука о покретању поступка
2. Конкурсна документација и позив за подношење понуда

-----------------------------------------------------------------------------------------

ЈАВНА НАБАВКА БР. 50/2013 - рачунарска опрема

1. Одлука о покретању поступка
2. Конкурсна документација и позив за подношење понуда
3. Одлука - избор најповољније понуде

-----------------------------------------------------------------------------------------

ЈАВНА НАБАВКА БР. 49/2013 - услуге штампања књиге

1. Одлука о покретању поступка
2. Конкурсна документација и позив за подносење понуда
3. Одлука - избор најповољније понуде

-----------------------------------------------------------------------------------------

ЈАВНА НАБАВКА БР. 48/2013 - услуге мобилне телефоније

1. Одлука о покретању поступка
2. Конкурсна документација и позив за подношење понуда
3. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
4. Решење-прекид застоја поступка
5. Одлука-обустава поступка јавне набавке

 


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести