Размена студената

Размена студената подразумева остваривање дела студијског програма на неком страном универзитету и може бити организована у току основних и постдипломских студија. У оквиру размене, студенти у току својих студија на Универзитету у Београду (УБ), проводе један или више семестара на неком страном универзитету.

У току размене на страном универзитету, студенти би требало да прате и полажу испите који су еквивалентни испитима које би слушали у том истом семестру или семестрима на матичном факултету Универзитета у Београду, да нису отишли на размену. Ово је битно, јер ако студент на размени положи предвиђене испите на страном универзитету, кад се врати на матични факултет УБ, признају му се се положени испити уместо еквивалентних на матичном факултету УБ. Студент наставља студије на матичном факултету, са признатим испитима са размене који су положени.

Предности студената који су током студирања били на размени на неком страном универзитету су вишеструке. Поред стицања бројних познанстава и упознавања других култура, студенти уче страни језик, стичу нова искуства и имају веће могућности за запошљавање. Самим одласком на размену, студенти су у предности у односу на остале кандидате, јер успешне компаније препозанају предности које доносе искуства стечена на размени.

Размена студената УБ се организује преко више пројеката, тренутно су актуелни следећи:

ERAZMUS +
BASILEUS
EUROWEB
JoinEU-SEE
CEEPUS

Опште информације о могућностима за академско усавршавање у иностранству студената Универзитета у Београду, можете пронаћи на сајту Универзитета на линку: http://bg.ac.rs/Mobilnost.pdf

Програм размене за који генерално постоји највише интересовања међу студентима и највише отворених позива је Еразмус +.
Више детаља и упутство за пријаву на Еразмус +


ЕСПБ коодинатор

На сваком факултету Универзитета у Београду постоји ЕСПБ координатор. Улога ЕСПБ координатора је да утврди и степен компатибилности студијских програма и одабраних курсева на институцији у иностранству са студијским програмом матичног факултета.
ЕСПБ координатор за Математички факултет је проф. др Дејан Урошевић (dejanu[at]matf.bg.ac.rs)


Координатори за међународну сарадњу

На Математичком факултету постоје Координатори за међународну сарадњу, чија је улога, између осталог, да пруже неопходне информације студентима у вези са разменом, као и помоћ приликом пријаве. Координатори су у сталном контакту са Сектором за међународну сарадњу Универзитета у Београду.
Координатори за међународну сарадњу Математичког факултета:
доц. др Драгана Илић (dilic[at]matf.bg.ac.rs) и проф. др Зорица Станимировић (zoricast[at]matf.bg.ac.rs).
Молимо да маил са питањима шаљете истовремено на обе адресе.Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести