Математика

Основне академске студије студијског програма Математика

  • Дужина студија: 4 године (8 семестара)                 
  • Укупан број ЕСПБ: 240
  • Након завршетка основних академских студија стиче се стручни назив дипломирани математичар.
  • Овај студијски програм се примењује од школске 2022/23. године.
  • Студијски програм из претходне акредитације можете да видите овде.

Програми студија:

 Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести