Геометрија, образовање и визуализација са применама, 15. јун 2017.

Наредни састанак Семинара, биће одржан у четвртак, 15. јуна 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17:15 часова.

Предавач: Мирослава Антић, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: ЛОКАЛНО СТРОГО КОНВЕКСНЕ ХИПЕРПОВРШИ КОНСТАНТНЕ СЕЛЕКЦИОНЕ КРИВИНЕ

Апстракт: Биће приказан део текућег истраживања локално строго конвексних хиперповрши константне секционе кривине чији оператор облика има највише једну једнодимензиону сопствену вредност.

Биће доказано да уколико оператор облика нема једнодимензионе сопствене вредности, онда хиперповрш мора бити афина хиперсфера, а да уколико има тачно једну такву сопствену вредност, онда може имати највише две вишедимензионе. Притом, таква хиперповрш је онда или уопштени Калабијев производ две сфере или производ сфере и тачке.

детаљније

Конкурс Математичког института САНУ за награђивање студентских радова

Математички институт САНУ расписао је Конкурс за доделу награда за студентске радове из области:
1) математике и механике
2) рачунарства за 2017. годину.

Комплетан тест конкурса налази се на страни:
http://www.mi.sanu.ac.rs/novi_sajt/news/news_pages/images/StudentskiKonkurs2017.pdf

детаљније

Семинар Методологија истраживања на Универзитету у Београду, 14. јун 2017.

Универзитет у Београду организује семинар "Методологија истраживања", који ће се одржати 14. јуна 2017. године са почетком у 10 часова у свечаној сали Ректората, Студентски трг 1.

Семинар се организује као једна од активности пројекта "Enhancement of HE Research Potential Contributing to Further Growth of the WBC Region" (Re@WBC) из програма Еразмус+. Висе информација о пројекту може се наћи на страни http://rewbc.ni.ac.rs/

Учесници Семинара ће имати могућност да се пријаве и за семинар у организацији Универзитета у Крагујевцу намењеном едукацији младих истраживача. Циљ је упознавање младих истраживача са добром праксом реномираних европских универзитета у следећим областима:
-писање пројеката и пројектни менаџмент
-етика у истраживању
-предузетништво.

Семинар ће се одржати 11. и 12. септембра 2017. у Крагујевцу. Све трошкове пута и смештаја сноси Универзитет у Београду.

Пријава за Семинар на Универзитету у Београду траје до 12.06.2017. године до 17 часова. Неопходно је попунити пријавни лист и послати је електронским путем на sseslija@tmf.bg.ac.rs. Није неопходно потписивати пријаву.

детаљније

Одбрана докторске дисертације Милице Вучетић, 15.06.2017.

Одбрана докторске дисертације Милице Вучетић „Оптичка детекција остатака супернових и утицај њихове емисије у линији Hα на одређивање стопе формирања звезда“, биће одржана у четвртак, 15.06.2017. у 17 сати у сали 718.

детаљније

Одељење за математику, 9. јун 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 9. јуна 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Ненад Младеновић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: МАЊЕ МОЖЕ ДАТИ ВИШЕ У ХЕУРИСТИЧКОЈ ОПТИМИЗАЦИЈИ

Апстракт: Хеуристички приступ решавања задатака оптимизације, назван ,,Мање је више'' недавно је предложен у раду Младеновића, Тодосијевића и Урошевића (Inf. Sciences 2016). Идеја је у налажењу минималног броја правила претраге у налажењу решења неког оптимизационог задатка, тако да у исто време њихов квалитет буде бољи од тренутно најбољег у литератури. Другим речима, циљ је предложити што једноставнију хеуристику која истовремено даје решења бољег квалитета и брже од текуће најбоље методе, за проблем који се решава. Биће наведено неколико примера примене хеуристичке методе ,,Мање је више'' и упоредити резултате са одговарајућим из литературе.

У питању је заједнички рад са Ј. Бримбергом, Д. Урошевићем и Р. Тодосијевићем.

детаљније

Семинар Катедре за рачунарство и информатику, 8. јун 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 8. јуна 2017. у сали 718 Математичког факултета са почетком у 18:15 часова.

Предавачи: Дарко Јевремовић и Лука Поповић, Астрономска опсерваторија у Београду

Наслов предавања: LSST – ПЕРСПЕКТИВЕ ЗА СРПСКУ АСТРОНОМИЈУ, ИНФОРМАТИКУ И ФИЗИКУ

Апстракт: Предавање може бити посебно интересантно онима који се баве или планирају да се баве анализом Великих података (енг. Big Data analysis).

Више детаља може се наћи на страници http://computing.matf.bg.ac.rs

детаљније

Геометрија, образовање и визуализација са применама, 8. јун 2017.

Наредни састанак Семинара, биће одржан у четвртак, 8. јуна 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17:15 часова.

Предавач: Емилија Нешовић, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу

Наслов предавања: О БИШОПОВОМ РЕПЕРУ ЗА ПСЕУДИ NUL И NUL КАРТАНОВЕ КРИВЕ У ПРОСТОРУ МИНКОВСКОГ

Апстракт: Бишопов репер или релативно паралелан адаптирани репер регуларне криве у еуклидском простору E3 је увео Р.Л. Бишоп 1975. године. Он садржи тангентно векторско поље T и два релативно паралелна нормална векторска поља N1 и N2, у смислу да су изводи тих поља по параметру дужине лука увек колинеарни са T. За разлику од Френеовог репера у E3, Бишопов репер има својство минималне ротације и дефинисан је и у тачкама криве у којима је кривина криве једнака нули. У простору Минковског, до сада су добијени Бишопови репери за просторне и временске криве, али не и за псеудо nul и nul Картанове криве. На излагању ће бити приказано добијање таквих репера као и интересантно својство да од свих nul Картанових кривих, једино nul Картанова кубна крива има два Бишопова репера, од којих се један поклапа са њеним Картановим репером.

детаљније

Међународна конференција 'Approximation and Computation – Theory and Applications - ACTA 2017', Београд, 30. новембар - 2. децембар 2017.

Математички факултет је један од организатора међународне конференције  "APPROXIMATION AND COMPUTATION – THEORY AND APPLICATIONS (ACTA 2017)", која ће бити одржана у Београду од 30. новембра до 2. децембра 2017.

Теме конференције су:

- Полиноми и ортогонални системи
- Нумеричка интеграција (квадратурне и кубатурне формуле)
- Теорија апроксимација
- Научна израчунавања
- Примењена математика

Позивамо заинтересоване колегинице и колеге да узму учешће на конференцији.

Више детаља се може наћи на овде.

детаљније

Семинар за механику, 7. јун 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 7. јуна 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17 часова.

Предавач: Милош Којић, Српска академија наука и уметности

Наслов предавања:
КОМПОЗИТНИ КОНАЧНИ ЕЛЕМЕНТ СА ДИСТРИБУИРАНИМ (SMEARED) ПОЉЕМ ЗА КОНВЕКТИВНО-ДИФУЗИОНИ ТРАНСПОРТ ДЕЛИЋА И МОЛЕКУЛА У БИОЛОШКОМ КАПИЛАРНОМ СИСТЕМУ И ТКИВУ

Апстракт:
Капиларна мрежа и биолошко ткиво представљају изузетно сложен систем у погледу транспорта материје, као и у механичком смислу. Напредак у погледу лечења болести (посебно канцера) се углавном заснива на лабораторијским и клиничким експерименталним истраживањима. Захваљујући развоју нумеричких метода и компјутерске технологије, у последњим деценијама се све више користе и нумерички модели. Међутим, велики је изазов да се развију практично применљиви нумерички модели који са одговарајућом тачношћу могу да дају решења корисна за медицинске примене. У неколико претходних саопштења, аутор је представио резултате рада групе сарадника у развоју нумеричке методологије и софтвера. У овом саопштењу, биће изложен ауторов нови концепт транспортних модела који се заснива на формулацији композитног коначног елемента са дистрибуираним (smeared) пољем концентрације. Коначни елемент садржи више домена са посебним пољима концентрације која су повезана конективним 1D фиктивним коначним елементима у чворовима основног елемента. Ова методологија омогућава једноставно моделирање транспорта материје у сложеном биолошком систему уз коришћење материјалних параметара који се могу одредити лабораторијски. На примерима ће бити показана тачност и применљивост уведеног коначног елемента и нумеричког модела.

детаљније

Семинар за рачунарство и примењену математику, 6. јун 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 6. јуна 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Јелена Шух, Факултет организационих наука

Наслов предавања: ИНФРАСТРУКТУРА ЗА Е-ОБРАЗОВАЊЕ ЗАСНОВАНА НА СОФТВЕРСКИ ДЕФИНИСАНИМ МРЕЖАМА

Апстракт:

Предмет истраживања је развој модела инфраструктуре за е-образовање, који је заснован на концепту и технологијама софтверски дефинисаних мрежа (SDN), као и развој образовног модула за учење софтверски дефинисаних мрежа. Представљена је структура предложеног модела који обухвата елементе инфраструктуре и архитектуре и могућности интеграције инфраструктуре са образовним сервисима. Описан је процес пројектовања cloud инфраструктуре засноване на концепту SDN, као и моделирања кључних индикатора перформанси образовне инфраструктуре. Имајући на уму важност едукације у области информационо-комуникационих технологија, представљен је и процес пројектовања образовног модула за учење софтверски дефинисаних мрежа коришћењем развијене инфраструктуре.

Евалуација модела је извршена у Лабораторији за електронско пословање Факултета организационих наука Универзитета у Београду. Резултати показују да предложени модел унапређује процес учења у области софтверски дефинисаних мрежа. Модел се може на једноставан начин прилагодити и применити у процесу едукације у различитим областима, а посебно је погодан за едукацију у области нових информационо-комуникационих технологија.

детаљнијеВести и дешавања


Активности на семинарима

све вести