Информатика

Мастер академске студије, студијски програм Информатика

  • Дужина трајања студија: 1 година (2 семестра)
  • Укупан број ЕСПБ: 60
  • Након завршетка мастер академских студија стиче се академски назив Мастер информатичар
  • Овај студијски програм се примењује од школске 2019/20. године
  • Студијски програм из претходне акредитације можете да видите овде

1. Година

РБР

Шифра Предмет Часови
ЕСПБ Тип
1. ИПА1 Изборни предмет А 2+3+2 8  
2. ИПА2 Изборни предмет А 2+3+2 8  
3. ИПБ1 Изборни предмет А
2+3+2 8  
4. ОМ12 Методологија научног и стручног рада 2|0|1 3 АО
5. СПИ2 Стручна пракса 0+0+6 3 СА

6. ИПА3 Изборни предмет Б
2+3+2 8  
7. ИПБ2 Изборни предмет Б 2+3+2 8  
8. СИРИ2 Студијско истраживачки рад 0|0|3 2  
9. МРИ2 Мастер рад
0+0+6
12  
Укупно 53
60  

 

Изборни предмети  група А (1. семестар)
 РБР  Шифра Предмет
 П  В
 СР  ЕСПБ Тип
 1  Р306 Аутоматско резоновање  2  3  2  8 ТМ
 2  Р310 Конструкција и анализа алгоритама 2 2 2 2  8 НС
 3  Р319 Теорија израчунљивости  2  2  2  8 ТМ
 4  Р392 Информациони системи  2  3  2  8 СА
 5  Р311 Теорија језика и аутомата  2  3  2  8 ТМ
 6  Р313 Геометријски алгоритми  2  3 3  8 НС
 7  Р314 Паралелни алгоритми  2  3 3  8 СА
 8  Р326 VLSI суперрачунари  2  3 2  8 СА
 9  Р341 Дизајн програмских језика  2  3 2  8 СА
10  Р347 Верификација софтвера  2  3 2  8 НС
11  Р390 Развој софтвера 2  2  3 2  8 СА
12  О3О1 Управљање пројектима у индустрији и науци  2  3 2  8 АО
13  СПК81 Специјални курс  2  3 2  8 НС
14   Предмет из групе Б
   
 

 

Изборни предмети група Б (2. семестар)
 РБР  Шифра Предмет  П  V
 СР  ЕСПБ Тип
 1  Р307 Формалне методе  2  3  2  8  ТМ
 2  Р312 Криптографија
 2  3  2  8  НС
 3  Р315 Алгоритми текста  2  3  2
 8  СА
 4  Р356 Обрада дигиталних слика  2  3  2  8  СА
 5  Р363 Машинско учење  2  3  2  8  СА
 6  Р373 Дистибуиране и објектне базе података
 2  3  2  8  НС
 7  Р376 Истраживање података у биоинформатици
 2  3  2  8  СА
 8  Р308 Научно израчунавање
 2  3  2  8  ТМ
 9  Р309 Увод у биоинформатику
 2  3  2  8  НС
10   Изборни предмети са других смерова  2  3  2  8  
11   Предмет из групе А
 


 
12  СПК81 Специјални курс
 2  3  2  8  НС

Напомена: Предмет Р319 тј. Теорија израчунљивости не може да бира студент који је слушао истоимени предмет на основним студијама.


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести