Одељење за математику, 26. мај 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 26. маја 2016. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Vladlen Timorin, HSE, Moscow

Наслов предавања: LAMINATIONAL MODELS FOR SPACES OF POLYNOMIALS

Апстракт: This is a joint work with Alexander Blokh, Lex Oversteegen and Ross Ptacek. We will discuss combinatorial structure of spaces of complex polynomials. The latter are viewed as dynamical systems. A classic example is the Mandelbrot set which parameterizes complex quadratic polynomials with "interesting dynamics" up to affine conjugacy. A combinatorial model for the Mandelbrot set, which is also a conjectural topological model, is known. We address the issue of finding combinatorial models for spaces of higher degree polynomials. As in the quadratic case, it is useful first to model individual polynomials (combinatorial models for polynomials are provided by Thurston's laminations), and then use appropriate spaces of laminations to model the corresponding spaces of polynomials.

детаљније

Семинар Друштва за језичке ресурсе и технологије, 25. мај 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 25. маја 2017. у свечаној сали број 167 Рударско-геолошког факултета (Ђушина 7) са почетком у 18 часова.

Предавач: Марија Пантић, Филолошки факултет Универзитета у Београду

Наслов предавања: КОНГРУЕНТНИ АТРИБУТ УЗ ИМЕНИЦЕ „ЧОВЕК“, „МУШКАРАЦ“, „МУЖ“ и „ЖЕНА“

Апстракт:
Родне улоге и родни поредак друштва одражавају се али се и успостављају и одржавају у језику датог друштва. Ово истраживање има за циљ да анализом придевских речи које се јављају у функцији конгруентног атрибута уз именице “човек”, “мушкарац”, “муж” и “жена” дође до систематичног приказа сличности и разлика у представљању мушких и женских субјеката у српском језику, на основу претраге корпуса савременог српског језика СрпКор2003 и СрпКор2013. Добијени резултати употпуњени су одабраним речничким дефиницијама, као и освртом на сродна истраживања и резултате анализа одговарајућих феномена у репрезентативним и веб корпусима других језика.

детаљније

Семинар Геометрија, образовање и визуализација са применама, 25. мај 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 25. маја 2016. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17:15 часова.

Предавач: Наташа Ђурђевић

Наслов предавања: НЕКЕ ХИПЕРПОВРШИ ХОМОГЕНЕ БЛИЗУ КЕЛЕРОВЕ S^3XS^3

Апстракт: На предавању ће бити представљен још необјављен рад ,,On some hypersurfaces of the homogenous nearly Kahler S^3xS^3" чији су аутори Zejun Hu, Zeke Yao i Yinshan Zhang. Биће показано да на хомогеној близу Келеровој S^3xS^3 не постоје тотално умбиличке, као ни хиперповрши које имају паралелну другу фундаменталну форму. Биће представљена и комплетна класификација хиперповрши код којих оператор облика A и индукована скоро контактна структура F задовољавају услов AF=FA. Испоставило се да код ових хиперповрши оператор облика A има тачно три константне главне кривине 0, (\sqrt{3})/6 и (-\sqrt{3})/6, при чему је структурно векторско поље U главни правац који одговара главној кривини 0. Такође, скоро продукт структура P има веома важну улогу у овој класификацији, па ће бити показане и неке њене особине.

Предавање је део испита Комплексне многострукости.

детаљније

Семинар за механику, 24. мај 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 24. маја 2016. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: Владимир Драговић, Математички институт САНУ, The University of Texas, Dallas, USA

Наслов предавања: СЛУЧАЈ КОВАЉЕВСКЕ ДИНАМИКЕ КРУТОГ ТЕЛА И ДИСКРИМИНАНТНО СЕПАРАБИЛНИ ПОЛИНОМИ

детаљније

Семинар за рачунарство и примењену математику, 23. мај 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 23. маја 2016. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15 часова.

Предавач: проф. др Ђорђе Дугошија

Наслов предавања: МАТЕМАТИКА ОДЛУЧИВАЊА ИЛИ МАТЕМАТИКА ЖИВОТА

апстракт

детаљније

Семинар из астрономије и астрофизике, 23. мај 2016.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 23. маја 2016. од 18 часова у сали 809 Математичког факултета, V спрат.

Предавач: Зоран Кнежевић, академик САНУ, научни саветник Астрономске опсерваторије Београд

Наслов предавања:YORP СТРУКТУРЕ У АСТЕРОИДНИМ ФАМИЛИЈАМА

Апстракт:
Негравитациони YORP ефекат утиче на угловне брзине ротације астероида, али и на оријентације њихових оса ротације. У комбинацији са ефектом Јарковског утиче и на еволуцију великих полуоса путања. Ово код неких астероидних фамилија доводи до пражњења централних зона, а уочава се на графику апсолутна магнитуда вс. велика полуоса путање карактеристичног V-облика. У овом предавању дискутоваћемо проблем, уводећи концепт тзв. YORP-ока и методе анализе и показати неке резултате предвиђања положаја YORP-ока за фамилије разних морфологија и начина настанка. Трагови које оставља дејство YORP ефекта у расподели астероида у фамилијама искоришћени су и за оцену старости фамилија, а резултати показују одлично слагање са резултатима методе засноване на ефекту Јарковског. То слагање потврђује како саме старости, тако и физику на којој су ове оцене засноване.

детаљније

Семинар за Комплексну анализу, 22. мај 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у понедељак  22. маја у сали 844 Математичког факултета са почетком у 15 часова.

Предавач: Марко Слапар, Универзитет у Љубљани, Факултет за едукацију и Институт за математику, физику и механику

Наслов предавања: ON THE THOM CONJECTURE IN CP2

Апстракт предавања можете видети овде.

детаљније

Успех Михаила Мартиновића, доктора астрономских наука, мај 2017.

Михаило Мартиновић, доктор астрономских наука (докторирао под заједничким менторством (co-tutelle) Школе докторских студија астрономије и астрофизике, Париска опсерваторија, смер: Астрономија и астрофизика и Универзитета у Београду, Математички факултет, смер: Астрономија и астрофизика) победник је у области образовања и науке на другом националног конкурсу „Youth Heroes” који је покренула EXITФондација у сарадњи са компанијом НИС, чиме је Србија добила нову генерацију младих хероја.
Циљ конкурса је да се успешни млади људи представе јавности и промовишу, како би постали инспирација, понос и узор за генерације које долазе.

Детаљне информације

Пријава Михаила Мартиновића

детаљније

Геометрија, образовање и визуализација са применама, 18. мај 2017.

Наредни састанак Семинара, биће одржан у четвртак, 18. маја 2017. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17:15 часова.

Предавач: Миодраг Матељевић, академик САНУ, редовни професор Математичког факултета

Наслов предавања: ГЕОМЕТРИЈА ПРОСТОРА МИНКОВСКОГ

Апстракт: Разматрана је повезаност геометрије простора Минковског са специјалном теоријом релативности. Показано је да група редукованих Лоренцових трансформација изоморфна са групом Мебијусових трансформација на дводимензионој сфери.

детаљније

Семинар Катедре за рачунарство и информатику, 18. мај 2017.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 18. маја 2017. у сали 718 Математичког факултета са почетком у 18:15 часова.

У оквиру Семинара, представници компанија Генерали и КПМГ одржаће стручна излагања.

Представници компаније Генерали одржаће излагање под називом:
"ВЕРОВАТНОЋА САВРШЕНОГ ПРОЈЕКТА У НЕСАВРШЕНОМ ОКРУЖЕЊУ".

Представници компаније КПМГ одржаће излагање под називом:
"СВЕОБУХВАТНИ ПРИСТУП И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ПРИЛИКОМ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПОСЛОВНИХ ИТ РЕШЕЊА".


Више детаља може се наћи на страници http://computing.matf.bg.ac.rs

детаљнијеВести и дешавања


Активности на семинарима

све вести