Семинар за теорију релативности и космолошке моделе, 12. јун 2024.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 12. јуна 2024, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 12 часова.

Предавач: Ilijaš Farah, Research Chair in Foundations of Operator Algebras York University in Toronto, МI SANU

Наслов предавања: У КОЈОЈ МЕРИ ЈЕ ЕФИКАСНОСТ МАТЕМАТИКЕ У ПРИРОДНИМ НАУКАМА НЕРАЗУМНА?

Апстракт: Математичке теореме доказане из дефиниција и аксиома (које су рутински изабране по својим естетским квалитетима, а не по неком "објективнијем" критеријуму) се већ вековима показују "неразумно ефикасним" у природним наукама. (Претходна реченица је парафраза E. Wignera.) Са друге стране, физички експерименти често (емпиријски) "потврђују" математичке законе. Коначно, општеприхваћене математичке аксиоме не дају комплетан опис математичке истине (Геделова теорема, као и бројни примери независних "математичких" тврђења). Ово предавање је посвећено спекулацији која проистиче из претходних реченица и биће илустровано резултатима I. Pitowskog као и заједничким радом аутора и M. Magidora.

Напомена: Семинар је могуће пратити на даљину путем линка:
https://matf.webex.com/wbxmjs/joinservice/sites/matf/meeting/download/8b9fe8cfab6a4f83b1b25b586fa0f592 protocolUID=2e5b93e777ae31de47717c284395f414#noRefresh


Нажалост није могуће оставити коментар.

Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести