Одбрана теме докторске дисертације

Одбрана теме докторске дисертације Жикице Лукића: „Statistical tests based on Laplace and Hankel transforms, and their application in change point detection (Статистички тестови засновани на Лапласовим и Ханкеловим трансформацијама и њихова примена у откривању промена режима)“, одржаће се 06.06.2024. године у 12 часова на Математичком факултету (Студентски трг 16).


Нажалост није могуће оставити коментар.

Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести