Торусна топологија-специјални курс, 31. март 2010.

Детаљније: Током школске 2009/2010. године, у оквиру Семинара Математички методи механике, одржава се двосеместрални курс Торусна топологија. Курс се организује у сарадњи са ЦГТА семинаром.

У среду, 31. марта 2010. у 12 часова предавање ће одржати

Владимир Грујић.

Назив предавања: ТОРУСНЕ МНОГОСТРУКОСТИ (наставак).

Курс се одржава у Математичком институту САНУ, Кнеза Михаила 36, трећи спрат.

детаљније

ЦГТА семинар, 30. март 2010.

Детаљније: У уторак, 30. марта 2010. на Математичком факултету, IV спрат (пројектор сала) одржаће се наредни састанак ЦГТА семинара.

18:00 - 20:00  Креда Луталица. Векторска раслојења и примене.

детаљније

Семинар из примењене математике, 30. март 2010.

Детаљније: У уторак, 30.03.2010. у 14:15, сала 301ф МИ САНУ одржаће се наредни састанак Семинара за примењену математику. Предавање ће одржати

Душан Бараћ, са Факултета организационих наука, у Београду.

Назив предавања: РАЗВОЈ МОДЕЛА И СЕРВИСА ПОРТАЛА ЗА АДАПТИВНО ЕЛЕКТРОНСКО ОБРАЗОВАЊЕ

Садржај:

У овом саопштењу се описује један могући приступ за адаптацију система електронског образовања. Предмет истраживања је развој модела и сервиса Web портала за адаптивно електронско образовање.

Решење које ће овде бити разматрано се заснива на интеграцији и уградњи функционалности сервиса адаптације у систем за управљање учењем Moodle LMS.

Дефинисани су основни захтеви и одговарајуће технологије за развој портала за адаптивно образовање.

Неке од карактеристика портала су: ауторизација и аутентификација, модуларност, прилагођавање и персонализација, садржај по захтеву, проширивост и интеграција са интерним и екстерним системима.

Приказан је концептуални модел, као и основне компоненте портала.

детаљније

Семинар Математички методи механике, 31. март 2010.


Детаљније:
У среду, 31. марта 2010. у 14 часова предавање ће одржати

Драгољуб Д. Димитријевић (Одсек за физику, ПМФ, Ниш).

Назив предавања: ТАХИОНИ У (НЕКИМ) ФИЗИЧКИМ ТЕОРИЈАМА

Садржај:

О тахионима први пут почиње да се пише у време објављивања Ајнштајнове специјалне теорије релативности. Развојем квантне теорије, тј. квантне теорије поља тахиони добијају друго значење. Надаље, тахионске конфигурације се појављују и у теорији струна, класичној космологији и теоријама дефинисаним над пољем p-адичних бројева. На крају, прича о тахионима је, ипак, занимљивија него што се на основу овог сажетка може закључити.


Састанци Семинара одржавају се у Математичком институту САНУ,
Кнеза Михаила 36, трећи спрат.

 

детаљније

Предавање професора Срђана Петровића са Western Michigan University, 25. март 2010.

Детаљније:

У четвртак 25. марта 2010. године у 10 часова у кабинету 833
професор Срђан Петровић са Western Мichigan University

одржаће предавање са насловом: "Нормални оператори и инваријантни подпростори"

Апстракт:

Један од класичних резултата теорије оператора је да сваки нормалан оператор N на Хилбертовом простору поседује хипер-инваријантан подпростор M. То значи да је M инваријантан за комутант {N}', тј. за сваки оператор који комутира са N. У овоме излагању биће показано да алгебра спектралног радијуса B_N увек садржи {N}' као прави подскуп, а за неке нормалне операторе ова алгебра поседује инваријантан подпростор.

детаљније

Семинар Математички методи механике, 24. март 2010.

Детаљније: У среду, 24. марта 2010. у 14 часова у МИ САНУ, Кнеза Михаила 36, III спрат, предавање ће одржати Божидар Јовановић.

Назив предавања:

ИНТЕГРАБИЛНИ ГЕОДЕЗИЈСКИ ТОКОВИ НА n-СИМЕТРИЧНИМ ПРОСТОРИМА

детаљније

Састанак одељења за математику, 26. март 2010.

Детаљније: У петак, 26.03.2010.  14 часова, у сали 2 САНУ, предавање ће одржати Дора Селеси, са Департмана за математику и информатику, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду.

Назив предавања: ХАОС ЕКСПАНЗИЈА УОПШТЕНИХ СТОХАСТИЧКИХ ПРОЦЕСА

Садржај:

Wiener-Itова теорема о хаос експанзији стохастичких процеса представља разлагање у ред по ортогоналној бази Fourier-Hermiteових полинома у простору квадратно интеграбилних стохастичких процеса. Теорија белог шума је заснована на овом разлагању, на основу чега се даље граде простори уопштених стохастичких процеса и тест процеса, додавањем  одговарајућих тежинских фактора у хаос експанзији процеса.
Представићемо и универзални метод примене хаос експанзије сингуларних стохастичких процеса на решавање неких класа стохастичких парцијалних диференцијалних једначина у којима фигурише Wickов производ.
Размотрићемо стохастички Dirichletов проблем и Helmholtzову једначину.

детаљније

Семинар Геометрија, визуелизација и образовање са применама, 25. март 2010.

Детаљније: У четвртак, 25. марта 2010. у 17:15 часова у сали 301ф  Математичког Института САНУ, Кнез Михајлова 35, предавање ће одржати

Срђан Вукмировић.

Назив предавања: Приказ рада: "Minimal surfaces by moving frames",  аутора S.S.Chern и J.G. Wolfson, 2. део

детаљније

Семинар за примењену математику, 23. март 2010.

Детаљније: У уторак, 23.03.2010. у 14:15, сала 301ф МИ САНУ одржаће се наредни састанак Семинара за примењену математику. Предавање ће одржати

Драгош Цветковић, са Математичког института САНУ, Београд

Назив предавања: ПРИМЕНЕ ТЕОРИЈЕ СПЕКТАРА ГРАФОВА У РАЧУНАРСТВУ

Кратак садржај:

Теорија спектара графова је део алгебарске теорије графова у којој се проблеми теорије графова третирају уз помоћ сопствених вредности и сопствених вектора матрица које се придружују графовима. Најчешће се користе матрица суседства и Лапласова матрица али и многе друге графовске матрице. У последњих десетак година спектри графова се појављују, све више и више, и у рачунарству у третирању различитих проблема (моделовање и претраживање Интернета, обрада слике и препознавање облика, обрада и груписање података, мултипроцесорске повезујуће мреже, отпорност мреже на ширење вируса, статистичке базе података, социјалне мреже и др.). Даје се кратак преглед оваквих проблема уз коментаре о могућностима даљих истраживања.

детаљније

Семинар Катедре за рачунарство, 24. март 2010.

Детаљније: У среду, 24. марта 2010. у 18h, биће одржан наредни састанак семинара Катедре за рачунарство и информатику са следећим програмом:

Марко Царић: "Проналажење колизија код криптографских хеш функција", магистарска теза

Ивана Танасијевић: "Просторне базе података" приказ области

Више детаља о семинару могуће је пронаћи на http://computing.matf.bg.ac.rs

детаљнијеВести и дешавања


Активности на семинарима

све вести