Приступна предавања за изборе у наставничка звања

2024.

Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента  за ужу научну област: Рачунарство и информатика

На конкурс се пријавило  2 кандидата
Кандидати: др Стефан Мишковић и др Сеад Машовић

Наслов предавања: „Динамичко програмирање”

Датум, време и место одржавања:  28. 6.  2024. године  у 11 часова на Математичком факултету (Студентски трг 16). 

Чланови комисије:   

1. др Филип Марић, ред. проф.
2. др Мирослав Марић, ред.проф.
3. др Зоран Огњановић, научни саветник МИ САНУ

Датум објављивања: 12. 6. 2024. године

2023.

Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента  за ужу научну област: Геометрија

На конкурс се пријавио  1 кандидат.
Кандидат: др Милош Ђорић

Наслов предавања: „Праволинијске површи у тродимензионом еуклидском простору”

Датум, време и место одржавања: 15.12.2023. године  у 12 часова у сали 706. 

Чланови комисије:

1. др Мирјана Ђорић, ред. проф.
2. др Зоран Ракић, ред.проф.
3. др Срђан Вукмировић, ванр.проф
4. др Мирослава Антић, ванр.проф.
5. др Емилија Нешовић, ред. проф. (ПМФ у Крагујевцу)

Датум објављивања: 27.11.2023. године


Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента  за ужу научну област:Вероватноћа и статистика

На конкурс се пријавио  1 кандидат.
Кандидат: др Ана Меркле

Наслов предавања: „Закон великих бројева”

Датум, време и место одржавања:  06.11.2023. године  у 9:45 часова у учионици 830.

Чланови комисије:

1. др Бојана Милошевић, ванр. проф.
2. др Јелена Јоцковић, доц.
3. др Милан Јовановић, доц.
4. др Ленка Главаш, доц.
5. др Марија Милошевић, ред. проф. (ПМФ у Нишу)

Датум објављивања: 27.10.2023. године


Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента  за ужу научну област: Математичка анализа

На конкурс се пријавио  1 кандидат.
Кандидат: др Душан Јоксимовић

Наслов предавања: „Сардова теорема”

Датум, време и место одржавања:  05.09.2023. године у 17 часова на Математичком факултету у Београду.

Чланови комисије:

1. др Драгољуб Кечкић, ред. проф.
2. др Борислав Гајић, виши научни сарадник (МИ САНУ)
3. др Игор Уљаревић, доц.

Датум објављивања: 28.08.2023. године


Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента  за ужу научну област: Алгебра и математичка логика

На конкурс се пријавио  1 кандидат.
Кандидат: др Драган Ђокић

Наслов предавања: „Гаусов закон квадратног реципроцитета”

Датум, време и место одржавања:  07.04.2023. године у 12:15 часова, учионица 706.

Чланови комисије:

    1. др Зоран Петровић, ред. проф.   
    2. др Горан Ђанковић, ванр. проф.
    3. др Драган Станков, ванр. проф. (Рударско-геолошки факултет)

Датум објављивања: 28.03.2023. године

2022.

Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента са пуним радним временом за ужу научну област: Алгебра и математичка логика.

На конкурс се пријавио 1 кандидат.
Кандидат: др Соња Телебаковић Онић

Наслов предавања: "Категорије и функтори"

Датум, време и место одржавања: среда, 7.9.2022. године, са почетком у 12 часова, у учионици 830.

Чланови комисије:

1. проф. др Александар Липковски, ред. проф. (председник)
2. проф. др Марко Радовановић, ванр. проф.
3. др Зоран Петрић, научни саветник МИ САНУ

Датум објављивања: 30.8.2022. године


Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента за ужу научну област: Астрономија

На конкурс се пријавио 1 кандидат.
Кандидат: др Виктор Радовић

Наслов предавања: „Проблем решавања Кеплерове једначине"

Датум, време и место одржавања:  29.06.2022. године у 16 часова, онлине преко Zoom платформе.

Детаљи приступа су:

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/91520188456?pwd=WVdDbkZSUlNsNk1kdkРFZ0QrUFJiZz09

Meeting ID: 915 2018 8456
Passcode: 334587


Чланови комисије:

1.    др Анђелка Ковачевић, ванр. проф.
2.    др Душан Марчета, доц.
3.    др Наташа Тодоровић, научни сарадник АОБ

Датум објављивања: 16.06.2022. године


Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента са 30% радног времена, за ужу научну област: Астрофизика

На конкурс се пријавио 1 кандидат.

Кандидат: др Иван Милић

Наслов предавања:"Функције одзива за спектралне линије у не-LTR као метод за дијагностику услова у звезданим атмосферама"

Датум и време одржавања: 19.05.2022. године у 18 часова, онлајн преко Webex  платформе

Детаљи приступа су:
Meeting link:
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=m889c7209486b83890aad80e562c00577
Password: 2yS4StrW5cU

Чланови комисије:

1.    др Олга Атанацковић, ред. проф.
2.    др Дејан Урошевић ред.проф.
3.    др Гојко Ђурашевић, научни саветник АОБ

Датум објављивања: 09.05.2022. године


Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента за ужу научну област: Рачунарство и информатика

На конкурс се пријавио 1 кандидат.

Кандидат: др Мирјана Маљковић

Наслов предавања: "Обрада трансакција у релационим базама података"

Датум и време одржавања: понедељак, 07.03.2022. године у 11 часова,онлине преко webex  платформе.

Детаљи приступа су:
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=m440ab5054618a71cde9fc79a5ff73185


Чланови комисије:

1. др Предраг Јаничић, ред. проф.
2. др Ненад Митић, ред.проф.
3. др Владимир Филиповић, ред. проф.
4. др Мирослав Марић, ред. проф.
5. др Зоран Огњановић, научни саветник МИ САНУ

Датум објављивања: 24.02.2022. године


Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента за ужу научну област: Нумеричка математика и оптимизација

На конкурс се пријавило 2 кандидата.

Кандидат: др Милена Петровић

Наслов предавања: „Услови оптималности за минимизацију глатке функције у Банаховим и Хилбертовим просторима без ограничења и на конвексном скупу"

Датум, време и место одржавања: четвртак, 03.03.2022. године у 13 часова на Математичком факултету.

Чланови комисије:

1.        др Милан Дражић, ред. проф.
2.        др Александра Делић, доц.
3.        др Бобан Маринковић, ред. проф. (ТМФ у Београду)

Датум објављивања: 23.02.2022. године

 Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента за ужу научну област: Нумеричка математика и оптимизација

На конкурс се пријавило 2 кандидата.
Кандидат: др Александар Јовић

Наслов предавања: „Услови оптималности за минимизацију глатке функције у Банаховим и Хилбертовим просторима без ограничења и на конвексном скупу"

Датум, време и место одржавања: четвртак, 03.03.2022. године у 12 часова на Математичком факултету.

Чланови комисије:

1.        др Милан Дражић, ред. проф.
2.        др Александра Делић, доц.
3.        др Бобан Маринковић, ред. проф. (ТМФ у Београду)

Датум објављивања: 23.02.2022. године

 


Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента за ужу научну област: Вероватноћа и статистика

На конкурс се пријавио 1 кандидат: др Марија Цупарић

Наслов предавања: „Статистички тестови сагласности засновани на мултиномној расподели“.

Датум и време одржавања: уторак, 01.03.2022. године у 19 часова преко ZOOM платформе.

Детаљи приступа су:

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/84782123222?pwd=MU9xMmVaZmFPTDJib3pqallFSFE2dz09

Meeting ID: 847 8212 3222
Passcode: 309904

Чланови комисије:

1. др Бојана Милошевић, доц.
2. др Марко Обрадовић, доц.
3. др Александар Настић, ред. проф. (ПМФ у Нишу)

Датум објављивања: 21.02.2022. године


Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента са пуним радним временом за ужу научну област:  Алгебра и математичка логика

На конкурс се пријавио један кандидат: др Маја Рославцев.

Наслов предавања: „Теореме о изоморфизмима за групе".

Датум, време и место одржавања: петак, 28.01.2022. године у 12 часова.

Чланови комисије:

проф. др Зоран Петровић, редовни проф.
проф. др Александар Липковски, редовни проф.
др Марко Радовановић, доцент
проф. др Зоран Пуцановић, ванр. проф- Грађевински факултет, Универзитет у Београду

Датум објављивања: 21.01.2022.

2021.

Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента за ужу научну област: Рачунарство и информатика

На конкурс се пријавио 1 кандидат: др Мирко Спасић

Наслов предавања: „SOLID принципи у дизајну софтвера“

Датум и време одржавања: уторак, 26.10.2021. године у 10 часова преко webex  платформе.

Детаљи приступа су:
https://matf.webex.com/meet/janicic

Чланови комисије:

- др Предраг Јаничић, ред. проф.
- др Ненад Митић, ред. проф.
- др Владимир Филиповић, ред. проф.
- др Зоран Огњановић, научни саветник (МИ САНУ)

Датум објављивања: 19.10.2021.


Приступно предавање у оквиру конкурса за избор два доцента са пуним радним временом за ужу научну област: Рачунарство и информатика.

На конкурс су се пријавила два кандидата:

др Сана Стојановић Ђурђевић и
др Ивана Танасијевић.

Датум, време и место одржавања: понедељак, 23.08.2021. године, са почетком у 12 часова - онлајн, преко WebEx  платформе. Линк за приступ: https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=m47a1c3e7fb872be0baca601ac059be

Тема: "Оптимизације у базама података"

Чланови комисије:

- др Предраг Јаничић, ред. проф.
- др Ненад Митић, ред. проф.
- др Миодраг Живковић, ред. проф.
- др Владимир Филиповић, ред. проф.
- др Зоран Огњановић, научни саветник МИСАНУ

Датум објављивања: 16.08.2021.


Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента са пуним радним временом за ужу научну област: Алгебра и математичка логика
На конкурс се пријавио један кандидат: др Александра Костић

Предавање ће се одржати путем Webex  платформе, линк за приступ:
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=m1bb05de0be2d0d3adca5c277bb98f777

Датум, време и место одржавања: Субота 31. јул, са почетком у 12 часова- online, преко WebEx  платформе.

Тема: Увод у Булове алгебре.

Чланови комисије:

- проф. др Зоран Петровић, редовни проф.  (председник)
- проф. др Небојша Икодиновић, ванр. проф.
- проф. др Горан Ђанковић, ванр. проф.
- проф. др Зоран Пуцановић, ванр. проф. Грађевинског факултета.

Датум објављивања: 23.07.2021.


Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента са пуним радним временом за ужу научну област: Топологија

На конкурс се пријавио један кандидат: др Марија Јелић Милутиновић

Наслов предавања: „Борсук-Уламова теорема и примене".

Датум, време и место одржавања: уторак, 03.08.2021. године у 10.15 часова

Чланови комисије:

- др Синиша Врећица, ред. проф.
- др Владимир Грујић, ван. проф.
- др Раде Живаљевић, научни саветник МИСАНУ

Датум објављивања: 22.07.2021.


Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента за ужу научну област: Рачунарство и информатика.

Предавање ће се одржати путем Webex  платформе, линк за приступ:
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=m94c079dbd733bc1cd91b9cb1721b601d

На конкурс се пријавило 3 кандидата: др Ивана Танасијевић, др Сана Стојановић Ђурђевић и др Сташа Вујичић Станковић.

Наслов предавања: „Издвајање компоненти јаке повезаности у усмереном графу“

Датум и време одржавања: среда, 7.4.2021. године
- у 9 часова , др Ивана Танасијевић
- у 9.30 часова, др Сана Стојановић Ђурђевић
- у 10 часова, др Сташа Вујичић Станковић

Чланови комисије:

- др Миодраг Живковић, ред. проф.
- др Предраг Јаничић, ред. проф.
- др Ненад Митић, ред. проф.
- др Владимир Филиповић, ред. проф.
- др Зоран Огњановић, научни саветник МИ  САНУ

Датум објављивања: 31.3.2021.


Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента за ужу научну област: Математичка анализа

На конкурс се пријавио један кандидат: др Златко Лазовић

Наслов предавања: „Теореме о средњој вредности диференцијалног рачуна"

Датум, време и место одржавања: четвртак, 18.02.2021. године у 11 часова

Чланови комисије:

- др Зоран Каделбург, проф. емеритус
- др Драгољуб Кечкић, ред. проф.
- др Иван Аранђеловић, ред. проф. Машинског факултета

Датум објављивања: 10.02.2021.


2020.

Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента за ужу научну област: Математичка анализа (РФА)

На конкурс се пријавио један кандидат: др Милан Лазаревић

Наслов предавања: „Елементарни оператори и трансформери типа унутрашњег производа на идеалима компактних оператора у Хилбертовом простору".

Датум, време и место одржавања: среда, 06.01.2021. године у 12.00 часова

Чланови комисије:

- др Данко Јоцић, ред. проф.
- др Стефан Милошевић, доц.
- др Петар Мелентијевић, доц.
- др Оливера Михић, ред. проф. ФОН

Датум објављивања: 29.12.2020.


Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента за ужу научну област: Комплексна анализа

На конкурс се пријавио један кандидат: др Марек Светлик

Наслов предавања: „Дирихлеов проблем за Лапласову једначину на областима у равни“

Датум, време и место одржавања: четвртак, 08.10.2020. године у 11 часова у Р-лабу.

Чланови комисије:

- Академик  Миодраг Матељевић
- др Милош Арсеновић, ред. проф.
- др Борислав Гајић, виши научни сарадник МИ САНУ

Датум објављивања: 01.10.2020.


Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента за ужу научну област: Рачунарство и информатика

На конкурс се пријавило два кандидата: др Данијела Симић и др Сана Стојановић Ђурђевић.

Наслов предавања: „Брза Фуријеова трансформација (ФФТ)".

Датум, време и место одржавања: уторак, 08.09.2020. године:
 у 13.00 часова- др Данијела Симић
 у 13.30 часова- др Сана Стојановић Ђурђевић

Чланови комисије:

- др Миодраг Живковић, ред. проф.
- др Предраг Јаничић, ред. проф.
- др Владимир Филиповић, ред. проф.
- др Зоран Огњановић, научни саветник МИСАНУ

Датум објављивања: 28.08.2020.


2019.

Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента за ужу научну област: Математичка анализа

На конкурс се пријавио један кандидат: др Петар Мелентијевић
Наслов предавања: „Проблем Хавинсона за хармонијске функције у полупростору и лопти у R^n".

Датум, време и место одржавања: четвртак, 10.10.2019. године у 12 часова

Чланови комисије:

- др Данко Јоцић, ред. проф.
- др Оливера Михић, ред. проф.
- др Стефан Милошевић, доц.

Датум објављивања: 03.10.2019.


Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента за ужу научну област: Математичка анализа

На конкурс се пријавио један кандидат: др Петар Мелентијевић
Наслов предавања: „Проблем Хавинсона за хармонијске функције у полупростору и лопти у R^n".

Датум, време и место одржавања: среда 21.08.2019. године у 12 часова

Чланови комисије:

- др Данко Јоцић, ред. проф.
- др Оливера Михић, ред. проф.
- др Бранка Павловић, доц.
- др Стефан Милошевић, доц.
- др Владимир Божин, доц.

Датум објављивања: 14.08.2019.


Приступно предавање у оквиру конкурса за избор два доцента за ужу научну област: Рачунарство и информатика

На конкурс се пријавило четири кандидата:
- др Чукић Иван
- др Стојановић Ђурђевић Сана
- др Мишковић Стефан
- др Вујичић Станковић Сташа

Наслов предавања: "Управљање меморијом на не-виртуелним и виртуелним системима"

Датум, време и место одржавања:  среда 28.08.2019.  сала 704/IV спрат, по следећем распореду:

1) У 10.00 сати - др Сташа Вујичић Станковић
2) У 10.30 сати - др Стефан Мишковић
3) У 11.00 сати - др Сана Стојановић Ђурђевић
4) У 11.30 сати - др Иван Чукић


Чланови комисије:
проф. др Ненад Митић, редовни професор;
проф. др Миодраг Живковић, редовни професор;
др Зоран Огњановић

Датум објављивања: 31.07.2019.


2018.

Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента за ужу научну област: Рачунарство и информатика

На конкурс се пријавило четири кандидата:
- Вујичић Станковић др Сташа
- Мишковић др Стефан
- Стојановић Ђурђевић др Сана
- Чукић др Иван

Наслов предавања: "Дајкстрин алгоритам за налажење најкраћих путева од задатог чвора у графу до свих осталих чворова"

Датум, време и место одржавања: среда 26.12.2018. године у 09:00 часова, сала 710/IV спрат (зборница)

Чланови комисије:
проф. др Ненад Митић, редовни професор;
проф. др Гордана Павловић Лажетић, редовни професор;
проф. др Миодраг Живковић, редовни професор;
проф. др Предраг Јаничић, редовни професор;
др Зоран Огњановић

Датум објављивања: 18.12.2018.


Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента за ужу научну област: Диференцијалне једначине

На конкурс се пријавио један кандидат: Др Марија Микић

Наслов предавања: „Гронвалова неједнакост и њене примене“

Датум, време и место одржавања: уторак 23.10.2018. године у 14 часова, сала 710/IV спрат (зборница)

Чланови комисије:
- Др Ђорђе Кртинић, доцент
- Проф. др Небојша Лажетић, редовни професор у пензији
- Др Миодраг Спалевић, редовни професор Машинског факултета

Датум објављивања: 15.10.2018.


Приступно предавање у оквиру конкурса за избор два доцента за ужу научну област: Рачунарство и информатика

На конкурс се пријавило шест кандидата.

Кандидати:

др Сташа Вујичић Станковић
др Игор Икодиновић
др Стефан Мишковић
др Нина Радојичић
др Сана Стојановић Ђурђевић
др Иван Чукић

Наслов предавања: „Динамичка алокација меморије и динамичке структуре података“

Датум, време и место одржавања: среда 29.08.2018. године почев од 9 часова, на сваких 45 минута, сала 704/IV спрат

Чланови комисије:

- др Ненад Митић, ред. проф.
- др Предраг Јаничић, ред.проф.
- др Гордана Павловић Лажетић, ред. проф.
- др Саша Малков, ванр. проф.
- др Филип Марић, ванр. проф.
- др Мирослав Марић, ванр. проф.
- др Милан Банковић, доц.
- др Александар Картељ, доц.
- др Јована Ковачевић, доц.
- др Весна Маринковић, доц.
- др Младен Николић, доц.
- др Милена Вујошевић Јаничић, доц.
- др Зоран Огњановић, научни сарадник МИ САНУ

Датум објављивања: 21.08.2018.


Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента за ужу научну област: Математичка анализа

На конкурс се пријавио један кандидат: Др Стефан Милошевић

Наслов предавања: „Тејлорове формуле“

Датум, време и место одржавања: среда 04.04.2018. године у 15 часова, сала 710/IV спрат (зборница)

Чланови комисије:
Проф. др Данко Јоцић, редовни професор
Др Ђорђе Кртинић, доцент
Др Миодраг Спалевић, редовни професор
Машински факултет

Датум објављивања: 26.03.2018.


Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента за ужу научну област: Диференцијалне једначине

На конкурс се пријавио један кандидат: Др Игор Уљаревић

Наслов предавања: „Шварцов извод и Штурм-Лиувилови оператори“

Датум, време и место одржавања: четвртак 29.03.20 18. године у 13 часова, сала 710/IV спрат (зборница)

Чланови комисије:
Проф. др  Дарко Милинковић, редовни професор
Др Борислав Гајић, виши научни сарадник МИ САНУ
Др Јелена Катић, доцент

Датум објављивања: 21.03.2018.


2017.

Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента за ужу научну област: Комплексна анализа

На конкурс се пријавио један кандидат: Др Бобан Карапетровић

Наслов предавања: „Кебеова ¼ теорема“

Датум, време и место одржавања: четвртак 16.11.2017. године у 10 сати, сала 710/IV спрат (зборница)

Чланови комисије:
Проф. др Миодраг С. Матељевић, редовни професор
Др Владимир Божин, доцент
Др Божидар Јовановић, научни саветник МИ САНУ

Датум објављивања: 08.11.2017.


Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента за ужу научну област: Математичка анализа

На конкурс се пријавио један кандидат: Јована Николић

Наслов предавања: „Ојлерове смене у интегралима“

Датум, време и место одржавања: четвртак 16.11.2017. у 11 сати, сала 710/IV

Чланови комисије:
Проф. др Драгољуб Кечкић, ванредни професор
Др Јелена Катић, доцент
Др Борислав Гајић, виши научни сарадник МИ САНУ

Датум објављивања: 06.11.2017.


Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента за ужу научну област: Математичка анализа.

На конкурс се пријавио један кандидат: др Александра Маринковић

Наслов предавања: „Стоксова теорема“

Датум и време одржавања: среда, 15.11.2017. у 11 сати, сала Длаб.

Чланови комисије:
Проф. др Драгољуб Кечкић, ванредни професор;
Др Јелена Катић, доцент;
Др Борислав Гајић, виши научни сарадник МИ САНУ.

Датум објављивања: 01.11.2017.


Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента за ужу научну област: Астрономија

На конкурс се пријавио један кандидат: др Бојан Новаковић

Наслов предавања: „Настанак земљоликих планета“

Датум и време одржавања: уторак 24.10.2017. у 15 сати, сала 809/IV

Чланови комисије:
Академик Зоран Кнежевић, научни саветник АОБ;
Проф. др Анђелка Ковачевић, ванредни професор;
Др Бојан Арбутина, доцент.

Датум објављивања: 13.10.2017.


Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента за ужу научну област: Геометрија

На конкурс се пријавио један кандидат: др Иван Димитријевић

Наслов предавања: „Билинеарна форме и класификација хиперповрши другог реда“

Датум и време одржавања: уторак 10.10.2017. у 16:00, сала 710

Чланови комисије:
Проф. др Зоран Ракић, ред. проф;
Др Мирослава Антић, доцент;
Проф. др Стана Никчевић, ред. проф. Универзитета у Новом Пазару.

Датум објављивања: 03.10.2017.

 


 

Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента за ужу научну област: Рачунарство и информатика

На конкурс се пријавио један кандидат: др Милан Банковић

Наслов предавања: „SMT решавачи“

Датум и време одржавања: уторак 06.06.2017. у 14 сати

Чланови комисије:
Проф. др Филип Марић, ванр. проф
Проф. др Предраг Јаничић, ред. проф
Зоран Огњановић, научни саветник, Математички институт

Датум објављивања: 26.05.2017.


Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента за ужу научну област: Алгебра и математичка логика

На конкурс се пријавио један кандидат: др Горан Ђанковић

Наслов предавања: „Квадратне форме“

Датум и време одржавања: уторак 07.02.2017. у 12 сати

Чланови комисије:
Проф. др Александар Липковски, ред. проф
Проф. др Зоран Петровић, ванр. проф
Проф. др Бранко Малешевић, ванр. проф, Електротехнички факултет

Датум објављивања: 24.01.2017.


Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента за ужу научну област: Вероватноћа и статистика

На конкурс се пријавио један кандидат: др Ленка Главаш

Наслов предавања: „Расподеле екстремних вредности“

Датум и време одржавања: среда 01.02.2017. у 12 сати

Чланови комисије:
Проф. др Павле Младеновић, ред. проф
др Јелена Јоцковић, доцент
Проф. др Слободанка Јанковић, ред. проф у пензији
Проф. др Љиљана Петровић, ред. проф, Економски факултет

Датум објављивања: 24.01.2017.


Приступно предавање у оквиру конкурса за избор једног доцента за ужу научну област: Математичка анализа

На конкурс се пријавио један кандидат: Биљана Вујошевић

Наслов предавања: „Непрекидне функције“

Датум и време одржавања: петак 27.01.2017. у 11 сати

Чланови комисије:
проф. др Милош Арсеновић, ред. проф,
проф. др Драгољуб Кечкић, ванр. проф,
проф. др Иван Аранђеловић, ред. проф.

Датум објављивања: 19.01.2017.


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести