Matematički fakultet na Serbian Visions 2017

Serbian Visions 2017 je vikend manifestacija, multikongres koji u svojih 60 dvočasovnih manifestacija obuhvata širok spektar tema: obrazovanje, ljudska prava, ekonomiju, kulturu, zdravlje, zaštitu životne sredine, bezbednost, inovacije, kao i mnoge druge.

Vreme: 25. i 26. novembar 2017. subota i nedelja, od 10 do 20 sati
Mesto: Hotel Radisson Blu Old Mill, Beograd

Multikongres Serbian Visions, kao i prethodne dve godine, obuhvata različite teme. Publici će se predstaviti organizacije civilnog sektora, stručne asocijacije, institucije i predstavnici privrede koji se bave humanitarnim radom, unapređenjem položaja marginalizovanih grupa, zaštitom životne sredine, zaštitom životinja, obrazovanjem, inovacijama, novim tehnologijama, problemom nezaposlenosti, i dr.

Pozivamo vas da posetite postavku Matematičkog fakulteta, koja je posvećena Sunčevom sistemu i nastanku kometa, i to u subotu 25.11. od 10 do 12 sati.

Ulaz je besplatan.

Detaljan program za oba dana

detaljnije

Geometrija, obrazovanje i vizualizacija sa primenama, 23. novembar 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 23. novembra 2017. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17 časova.

Predavač: Miodrag Mateljević, akademik SANU, Matematički fakultet

Naslov predavanja: AHLFORS-SCHWARZ LEMMA, HYPERBOLIC GEOMETRY, THE CARATHEODORY AND KOBAYASHI METRICS

Apstrakt: We will give a review about some properties of hyperbolic metrics and various of Schwarz lemma.

detaljnije

12th Annual International Conference on Mathematics: Teaching, Theory, and Applications, 2-3 July 2018, Athens, Greece

Međunarodna konferencija 12th Annual International Conference on Mathematics: Teaching, Theory, and Applications biće održana u Atini od 2-5. jula 2018. u organizaciji Athens Institute for Education and Research (ATINER).

Poziv na konferenciju

Rok za registraciju i prijavu apstrakta je 27. novembar 2017, a rok za slanje radova je 4. jun 2018.

Više informacija može se naći na sajtu konferencije: https://www.atiner.gr/mathematics

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 23. novembar 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 23. novembra 2017. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 15 časova.

Predavač: Blagovest Sendov, Bulgarian Academy of Sciences

Naslov predavanja: GAUS-LUKAS TEOREMA ZA SEKTORE

Apstrakt:
Slavna Gaus-Lukas teorema tvrdi da se kritične tačke kompleksnog polinoma nalaze u konveksnom omotaču njegovih nula. Na predavanju će biti predstavljena nekonveksna varijanta ove teoreme. Naime, ako su koeficijenti datog polinoma u sektoru sa temenom u nuli i uglom $\varphi\in[0,2\pi)$, i ako su nule tog polinoma u sektoru sa temenom u nuli i uglom $2\pi-\varphi$, tada se kritične tačke polinoma nalaze u istom sektoru kao i njegove nule. Rezultat je uopštenje takozvane Teoreme o sektoru, čiji je autor predavač.

detaljnije

Seminar za mehaniku, 22. novembar 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 22. novembra 2017. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova.

Predavač: Milan Cajić, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: MATEMATIČKI MODELI NELINEARNIH OSCILACIJA NANOGREDA SA IZVODIMA FRAKCIONOG REDA

Apstrakt:
Modifikovane teorije kontinuuma, posebno Eringenova teorija elastičnosti, su često primenjivane u matematičkim modelima koji opisuju dinamiku nanostruktura. Većina takvih modela u literaturi se odnosi na elastična tela tako da ne uzimaju u obzir efekte disipacije u nanostrukturama, te je u tu svrhu neophodno razmatrati klasične ili frakcione viskoelastične konstitutivne relacije koje uključuju efekte prigušenja usled unutrašnjih ili spoljašnjih izvora. Ovde će biti razmatran primer geometrijski nelinearnih oscilacija nanogreda na frakcionoj visko-Pasternakovoj podlozi pod dejstvom harmonijskog transverzalnog i aksijalnog opterećenja. Biće prikazana pertubaciona metoda višestrukih vremenskih skala za rešavanje nelinearne frakcione diferencijalne jednačine i određivanje stacionarnog amplitudno-frekventnog odziva sistema.

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 21. novembar 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 21. novembra 2017. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15 časova.

Predavači: Milica Maričić i Nikola Zornić, Fakultet organizacionih nauka

Naslov predavanja: MODEL RANGIRANjA FAKULTETA I INSTITUTA U OKVIRU UNIVERZITETA ZASNOVAN NA PERCENTILIMA

Apstrakt:
Metode rangiranja univerziteta vremenom su počele da dobijaju na značaju, a samim tim su i njihovi rezultati počeli da imaju sve veći uticaj na predstavnike vlasti i donosioce odluka. Međutim, tema koja još uvek ne privlači adekvatnu pažnju je rangiranje fakulteta i instituta u okviru univerziteta na osnovu naučnih rezultata. Cilj ovog predavanja je prikaz kreirane metode za rangiranje fakulteta i instituta na osnovu broja objavljenih radova, normalizovanog skora citiranosti (MNCS) i četiri indikatora bazirana na percentilima. Kao metod agregacije indikatora korišćeni su modeli multivarijacione analize. Kako bi se ispitala validnost predložene metode, ona je primenjena na institucije koje čine Univerzitet u Beogradu (UB). Rezultati pružaju značajne informacije o naučno-istraživačkim rezultatima 31 fakulteta i 11 instituta koji čine UB.

detaljnije

Geometrija, obrazovanje i vizualizacija sa primenama, 16. novembar 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 16. novembra 2017. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17 časova.

Predavač: Andrijana Dekić, Matematički fakultet

Naslov predavanja: LEFT INVARIANT GEOMETRY OF COMPLEX HYPERBOLIC SPACE

Apstrakt: The purpose of this paper is to research the geometry of complex hyperbolic space as a Lie group. We give a complete classification of the left invariant Riemannian metrics on CHn up to automorphisms. In the case of complex hyperbolic plane CH2, we give a classification of all Hermitian, left invariant complex structures with respect to these metrics. We show that the only Kahler structure on CH2 is the standard one. Finally, we examine the geometry of CH2 equipped with the left invariant metrics: curvature properties, self-duality and holonomy.

Napomena: U pitanju je zajednički rad Srđana Vukmirovića, Marijane Babić i Andrijane Dekić. Na prethodnom sastanku Seminara Marijana Babić je predstavila deo o automorfizmima grupa i klasifikaciji metrika, a na ovom predavanju će biti predstavljen deo o klasifikaciji kompleksnih struktura na CH2.

detaljnije

Verovatnosne logike, 16. novembar 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 16. novembra 2017. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 15 časova.

Predavač: Veljko Vujičić

Naslov predavanja: RAZGRANIČENjE VEKTORA I TENZORA

detaljnije

Pripremna nastava 2018/2019.

Matematički fakultet Univerzitet u Beogradu organizuje pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita iz matematike za buduće studente i sve zainteresovane. Program pripremne nastave obuhvata sve teme i oblasti na prijemnom ispitu na Matematičkom fakultetu, ali i na prijemnim ispitima iz matematike na ostalim fakultetima.

Program i termini održavanja

Nastava će se odvijati vikendom (subotama), počevši od 9. decembra 2017, u prostorijama zgrade na Studentskom trgu 16, u grupama od 20 do 25 polaznika.

Prijave polaznika

Prijavljivanje traje do 04.12.2017. popunjavanjem podataka u onlajn formularu na sajtu pripremne nastave: http://pripremna.matf.bg.ac.rs/

detaljnije

Prijave za učešće u novom ciklusu programa TRAIN na Univerzitetu u Beogradu

Obaveštavamo Vas da se na Univerzitetu u Beogradu tokom narednih par meseci organizuje novi ciklus obuke nastavno-naučnog osoblja u okviru programa TRAIN (http://train.bg.ac.rs/). Program je namenjen članovima akademske zajednice Univerziteta u Beogradu i ima za cilj unapređenje veština neophodnih za rad na fakultetima i institutima, poboljšanje saradnje među članovima akademske zajednice, kao i osnaživanje kapaciteta u procesima prijavljivanja i realizacije nacionalnih i međunarodnih projekata. Planirano je da se program TRAIN u ovogodišnjem ciklusu realizuje kroz sedam modula:

1. Metodologija istraživanja, pisanje naučnih radova i prezentacija rezultata
a) društveno-humanističke nauke (29. i 30. novembar 2017.)
b) tehničko-tehnološke, prirodne i medicinske nauke (14. i 15. decembar)

2. Didaktika u visokom obrazovanju i Izrada planova i programa visokog obrazovanja (6, 7. i 8. decembar 2017.)

3. Priprema prijava za projekte i upravljanje projektima (11. i 12. decembar 2017.)

4. Veštine držanja efektivnih prezentacija (23. i 24. novembar 2017.)

5. Preduzetništvo sa pisanjem biznis plana (22. i 23. decembar 2017.)

6. Umrežavanje i timski rad (1. decembar 2017.)

7. Erasmus + KA1 i KA2 (4. i 5. decmbar 2017.)

Obuka za svaki modul se održava jednom do dva puta do kraja kalendarske godine, a grupe sadrže po najviše 20 polaznika. Obuka se izvodi od 9 do 17 časova, u prostorijama Rektorata Univerziteta u Beogradu, Studentski trg 1. Program je besplatan za sve učesnike, uz uslov da su zaposleni na Univerzitetu u Beogradu.

Svi zainteresovani kandidati prijavu za obuku mogu da podnesu slanjem popunjenog formulara na adresu: nikola.savic@rect.bg.ac.rs. Rok za prijavu je 22. novembar 2017. godine.

Nakon zatvaranja poziva, Univerzitet u Beogradu će, izvršiti rangiranje blagovremeno prijavljenih kandidata za obuku. Odabrani kandidati su u obavezi da aktivno prisustvuju obuci. Svi kandidati koji uspešno završe obuku najmanje četiri modula dobijaju sertifikat Univerziteta u Beogradu.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti Nikoli Saviću, TRAIN koordinatoru Univerziteta u Beogradu, mejlom na adresu nikola.savic@rect.bg.ac.rs ili putem telefona (Tel:+381 11 3207 496, Faks: +381 11 3281 149).

detaljnije