Finansijske obaveze studenata

Školska 2017/2018.

Opšte informacije

Odluka o visini školarine i cenovniku usluga za školsku 2017/2018. godinu

Sve uplate vrše se na račun Matematičkog fakulteta broj: 840-181 5666-68

Prva rata uplaćuje se prilikom upisa.
Ostatak školarine deli se u pet jednakih rata po sledećem ritmu (važi za sve nivoe studija):

    2. rata do 14.01.2018.
    3. rata do 28.02.2018.
    4. rata do 31.03.2018.
    5. rata do 13.05.2018.
    6. rata do 12.08.2018.

Samofinansirajući studenti su dužni da se upišu u školsku 2017/2018. godinu  sa minimalni brojem ESPB, koje određuje nadležno Ministarstvo.

Studenti koji su na budžetu mogu da upišu i više od 60 ESPB u školskoj 2017/2018. godini, uz odgovarajuću doplatu po ESP bodu.


Osnovne akademske studije (OAS) 2017/2018

Studenti koji se prvi put upisuju na osnovne akademske studije (OAS) u školskoj 2017/2018. godini

Studenti koji se upisuju u narednu godinu osnovnih akademskih studija (OAS) u školskoj 2017/2018. godini

 

Master (MAS) i doktorske akademske studije (DAS) 2017/2018

Naknada za troškove podnošenja prijave na konkurs za upis na master  i doktorske akademske studije u školskoj 2017/2018. godini  iznosi 6500,oo din. prema Odluci broj: 556/1 od 18.09.2017.

Studenti koji se prvi put upisuju na MAS u školskoj 2017/2018. godini

Studenti koji se upisuju u narednu godinu studija MAS u školskoj 2017/2018. godini

Studenti koji se prvi put upisuju na DAS u školskoj 2017/2018. godini

Studenti koji se upisuju u narednu godinu studija DAS u školskoj 2017/2018. godini

 

 

Školska 2016/2017.

Odluka o izmirenju dospelih finansijskih obaveza u školskoj 2016/2017. godini
Odluka o izmirenju  I rate školarine za 2016/2017. godinu
Finansije - osnovne akademske studije
Finansije - master akademske studije
Finansije - doktorske akademske studije
Molbe - smanjenje školarine
Odluka o statusu mirovanja za školsku 2015/2016. godinu
Odluka o finansijama za produženu godinu
Odluka o visini školarine i cenovniku usluga za školsku 2016/2017. godinu