Prijava ispita

2018.

JUN 1

I

PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STATUTU 2006 (BOLONjA) i AKREDITOVANIM STUDIJAMA

Ispiti se mogu prijaviti od 21.05.2018. do 31.05.2018.

U ispitnom roku JUN 1 prijavljuju se ispiti iz OBA semestra.

Ukoliko ne možete da prijavite neki ispit, molimo Vas da se na vreme (u roku predviđenom za prijavu ispita) javite u Studentsku službu.

Studenti su dužni da zaključno sa 15.05.2018. izmire zaostale finansijske obaveze. U suprotnom neće biti u mogućnosti da prijave ispite za rok JUN 1.

Finansijske obaveze studenata

Prijavljivanje ispita:

Ulogovati se na adresu: https://hypatia.matf.bg.ac.rs:10333/StudInfo/ sa nalogom sa alasa.
Iz menija izabrati ISPITI/PRIJAVLjIVANjE ISPITA/Izabrati ispitni rok. Odabrati ispite koje student želi da prijavi.
Potvrditi izbor.

Odjavljivanje ispita:
Ispit je moguće odjaviti i prijaviti novi SAMO dok traje rok za prijavu ispita.

Provera prijavljenih ispita:
Nakon roka za prijavu ispita student može proveriti koji je ispit prijavio.
ISPITI/PREGLED POLAGANjA/ odabrati odgovarajući rok (npr. JUN 1 2018) / SVI PRIJAVLjENI ISPITI

II

PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STAROM STATUTU

Ispiti se mogu prijaviti do 31.05.2018.
Prijava ispita vrši se isključivo ubacivanjem prijave u sanduče.

Srećno!