Prijava ispita

SEPT 1 i SEPT 2 2017

SEPT 1

I

PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STATUTU 2006 (BOLONjA) i AKREDITOVANIM STUDIJAMA

Ispiti se mogu prijaviti od 14.08.2017. do 24.08.2017.

U ispitnom roku SEPT 1 prijavljuju se ispiti iz OBA semestra.

Ukoliko ne možete da prijavite neki ispit, molimo Vas da se na vreme (u roku predviđenom za prijavu ispita) javite u Studentsku službu.

Studenti su dužni da izmire zaostale finansijske obaveze zaključno sa 10.08.2017. U protivnom, neće im biti omogućena prijava ispita.

Finansijska odluka, 25.07.2017.

Prijavljivanje ispita:

Ulogovati se na adresu: https://hypatia.matf.bg.ac.rs:10333/StudInfo/ sa nalogom sa alasa.
Iz menija izabrati ISPITI/PRIJAVLjIVANjE ISPITA/Izabrati ispitni rok. Odabrati ispite koje student želi da prijavi. Potvrditi izbor.

Odjavljivanje ispita:
Ispit je moguće odjaviti i prijaviti novi SAMO dok traje rok za prijavu ispita.

Provera prijavljenih ispita:
Nakon roka za prijavu ispita student može proveriti koji je ispit prijavio. ISPITI/PREGLED POLAGANjA/ odabrati odgovarajući rok (npr. SEPT 1 2017) / SVI PRIJAVLjENI ISPITI

II

PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STAROM STATUTU

Ispiti se mogu prijaviti do 24.08.2017.

Prijava ispita vrši se isključivo ubacivanjem prijave u sanduče.

SEPT 2

I

PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STATUTU 2006 (BOLONjA) i AKREDITOVANIM STUDIJAMA
Ispiti se mogu prijaviti od 03.09.2017. do 13.09.2017.
U ispitnom roku SEPT 2 prijavljuju se ispiti iz DRUGOG semestra.
Ukoliko ne možete da prijavite neki ispit, molimo Vas da se na vreme (u roku predviđenom za prijavu ispita) javite u Studentsku službu.

Studenti su dužni da izmire zaostale finansijske obaveze zaključno sa 10.08.2017. U protivnom, neće im biti omogućena prijava ispita.

Finansijska odluka, 25.07.2017.

Prijavljivanje ispita:

Ulogovati se na adresu: https://hypatia.matf.bg.ac.rs:10333/StudInfo/ sa nalogom sa alasa.
Iz menija izabrati ISPITI/PRIJAVLjIVANjE ISPITA/Izabrati ispitni rok.
Odabrati ispite koje student želi da prijavi. Potvrditi izbor.

Odjavljivanje ispita:
Ispit je moguće odjaviti i prijaviti novi SAMO dok traje rok za prijavu ispita.

Provera prijavljenih ispita:
Nakon roka za prijavu ispita student može proveriti koji je ispit prijavio. ISPITI/PREGLED POLAGANjA/ odabrati odgovarajući rok (npr. SEPT 2 2017) / SVI PRIJAVLjENI ISPITI

II

PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STAROM STATUTU

Ispiti se mogu prijaviti od 25.8.2017. do 13.09.2017.

Prijava ispita vrši se isključivo ubacivanjem prijave u sanduče.

SREĆNO!!!